Archiv připomínek k návrhům právních předpisů

Připomínky KAČR k předloženým návrhům předpisů


rok 2017


rok 2016

 

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

 • návrh novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 3. prosince 2012
  návrh novely zákona ze dne 8. listopadu 2012: návrh zákona, důvodová zpráva, úplné znění
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 7. listopadu 2012
  návrh vyhlášky ze dne 19. října 2012: návrh vyhlášky, důvodová zpráva, příloha 1 a 2

 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
  připomínky ze dne 7. listopadu 2012
  návrh vyhlášky ze dne 19. října 2012: návrh vyhlášky, důvodová zpráva s přílohou, příloha, návrh - úplné znění

 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 24. října 2012
  návrh vyhlášky ze dne 4. října 2012: návrh vyhlášky, důvodová zpráva, úplné znění

 • návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  připomínky ze dne 24. října 2012
  návrh zákona ze dne 26. září 2012: návrh zákona, důvodová zpráva, srovnávací tabulka

 • návrh novely zákona, kterým se mění zákon kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  připomínky ze dne 3. října 2012
  návrh novely zákona ze dne 13. září 2012: návrh novely zákona, důvodová zpráva, úplné znění, předkládací zpráva, rozdílová tabulka

 • návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsah jejich příloh
  připomínky ze dne 16. července 2012
  návrh novely vyhlášky ze dne 20. června 2012: znění vyhlášky

 • návrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou
  republiku a za dílčí konsolidační celky státu
  připomínky ze dne 18.června 2012
  návrh novely vyhlášky ze dne 4. června 2012: předkládací zpráva, usnesení vlády

 • návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška  č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
  ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 22. března 2012
  návrh novely vyhlášky ze dne 8. března 2012: znění vyhlášky, úplné znění, důvodová zpráva

 • návrh novely o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů
  připomínky ze dne 22. března 2012
  návrh novely vyhlášky ze dne 6. března 2012: předkládací zpráva, znění novely, úplné znění, důvodová zpráva, rozdílová tabulka

rok 2011

 • návrh novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), a návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
  připomínky ze dne 17. října 2011
  návrh novel vyhlášek ze dne 3.října 2011: předkládací zpráva s přílohou, důvodová zpráva s přílohami č. 1, 2, 2a, 2b, novela vyhlášky 383/2009 s přílohou a 410/2009, úplné znění novely vyhlášky 383/2009 a 410/2009

 • návrh novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 15.9.2011
  návrh novely vyhlášky ze dne 26. srpna 2011: důvodová zpráva, novela vyhlášky, úplné znění

 • návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 12.8.2011
  návrh novely vyhlášky ze dne 28. července: důvodová zpráva, novela vyhlášky, úplné znění, příloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 • návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 12.8.2011
  návrh novely zákona ze dne 20.července 2011: důvodová zpráva, novela zákona, úplné znění

 • návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  připomínky ze dne 9. června 2011
  návrh novely zákona ze dne 12. května 2011: důvodová zpráva, novela zákona, úplné znění

 • návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 18. 4. 2011
  návrh věcného záměru zákona ze dne 14.3.2011

 • návrh nového zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  připomínky ze dne 10.2.2011 s průvodním dopisem
  návrh nového zákona ze dne 19. 1. 2011: důvodová zpráva, návrh znění, rozdílová tabulka

 • návrh nového občanského zákoníku (rekodifikace občanského práva)
  připomínky ze dne 24. 1. 2011
  návrh nového zákona ze dne 31.12.2010: důvodová zpráva, návrh znění včetně obsahu


rok 2010

 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  připomínky ze dne 25.11.2010
  návrh vyhlášky ze dne 10.11.2010: důvodová zpráva, novela vyhlášky, příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 19.11.2010
  návrh vyhlášky ze dne 5.11.2010: důvodová zpráva, novela vyhlášky, úplné znění
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 19.11.2010
  návrh vyhlášky ze dne 5.11.2010: důvodová zpráva, novela vyhlášky, úplné znění
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 19.11.2010
  návrh vyhlášky ze dne 5.11.2010: důvodová zpráva, novela vyhlášky, úplné znění
 • návrh vyhlášky k inventarizaci majetku a závazků
  připomínky ze dne 14.6.2010
  návrh vyhlášky ze dne 27.5.2010: návrh vyhlášky

 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  připomínky ze dne 10.2.2010
  návrh zákona ze dne 25.1.2010: návrh zákona, úplné znění, důvodová zpráva, rozdílová tabulka

rok 2009

rok 2008

rok 2007

Návrhy předpisů bez připomínek KAČR

rok 2016

 • návrh novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
  návrh vyhlášky ze dne 4. 11. 2016: navrhované znění, důvodová zpráva, úplné znění 

rok 2015

 • návrh novely vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
  návrh vyhlášky ze dne 2. října 2015: navrhované znění, úplné znění, příloha č. 1, č. 2, č. 3,  č. 4,
  č. 5 a č. 6, odůvodnění 
 • návrh novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
  návrh vyhlášky ze dne 2. října 2015: navrhované znění, úplné znění, příloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4,
  č. 5, odůvodnění
 • návrh novely vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
  návrh vyhlášky ze dne 2. října 2015: navrhované znění, úplné znění, příloha č. 1, č. 2, odůvodnění
 • návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
  návrh vyhlášky ze dne 2. října 2015: navrhované znění, úplné znění, příloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4,
  č. 5, č. 6, odůvodnění
 • návrh novely vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
  návrh novely ze dne 2. října 2015: navrhované znění, odůvodnění, úplné znění
 • návrh novely vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
  návrh novely ze dne 23. 6. 2015: navrhované zněníodůvodnění, úplné znění, rozdílová tabulka
 • návrh novely vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
  návrh novely ze dne 23. 6. 2015: navrhované zněníodůvodnění, úplné znění, rozdílová tabulka

rok 2014

rok 2013

 • návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
  návrh vyhlášky ze dne 24. října 2013: navrhované znění, důvodová zpráva a příloha 
 • návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
  návrh vyhlášky ze dne 2. října 2013: navrhované znění, důvodová zpráva a úplné znění
 • návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
  návrh vyhlášky ze dne 2. září 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, přílohy
 • návrh kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
  návrh vyhlášky ze dne 3. září 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, úplné znění
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
  návrh vyhlášky ze dne 3. září 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, úplné znění
 • návrh o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
  návrh vyhlášky ze dne 3. září 2013: navrhované znění, důvodová zpráva
 • návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníku věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
  návrh vyhlášky ze dne 3. září 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, úplné znění, manažerské shrnutí
 • návrh vyhlášky k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
  návrh zákona ze dne 25. června 2013: navrhované znění vyhlášky s přílohou, důvodová zpráva
 • návrh zákona o veřejných pojistných a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob
  návrh zákona ze dne 27. května 2013: navrhované znění zákona a změnového zákona, důvodová zpráva zákona s přílohou a změnového zákona, znění zákona o daních z příjmů se zapracování navrhovaných změn
 • návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
  návrh vyhlášky ze dne 18. dubna 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, manažerské shrnutí, úplné znění vyhlášky
 • návrh novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
  návrh novely vyhlášky ze dne 12. dubna 2013: navrhované znění, důvodová zpráva, příloha 2a a 3a, úplné znění vyhlášky

 • návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách
  návrh novely zákona ze dne 29. ledna 2013: návrh zákona, důvodová zpráva, úplné znění I a II, předkládací zpráva

 • návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů a dalších souvisejících změnách
  návrh novely zákona ze dne 29. ledna 2013: návrh zákona, důvodová zpráva, úplné znění - zákon č. 261/2007 Sb. a zákon č. 353/2003 Sb., předkládací zpráva 

rok 2012

rok 2011

rok 2010