Prohlášení o přístupnosti

Komora auditorů ČR se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky www.kacr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.kacr.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb. a o změně zákona č. 365/2000 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Z důvodu nepřiměřené zátěže;

Některé dokumenty /dostáváme ke zveřejnění na webu jako nepřístupné (z jiných úřadů apod.). Komora auditorů ČR má nicméně povinnost je zveřejnit, proto tak činí. Podobně některé starší dokumenty ve formátu PDF nejsou v přístupném formátu a postrádají alternativní textový popis. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné a podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů. Většinu dokumentů ve formátu PDF lze přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích. Některé informace na webu www.kacr.cz mohou být zveřejněny jako dokumenty ve formátu MS Office, (formáty s příponami .doc, .docx, .odt, .xls,.xlsx, atd.). Tyto dokumenty dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů jako MS Office, nebo Open Office atd. V některých případech tyto dokumenty zobrazí také přímo internetový prohlížeč.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 5. 4. 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Komorou auditorů ČR. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Komora auditorů ČR se snaží, aby byly její webové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. V případě, že máte jakýkoli problém s přístupností stránek www.kacr.cz, informujte nás o tom na e-mailovou adresu kacr@kacr.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz