Reakce KAČR na COVID19

Aktuální informace k fungování úřadu a metodická doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

Aktuality
16 říjen

XXVII. sněm 19. listopadu 2020

Pro členy
Sněm

Ve čtvrtek 19. listopadu se v hotelu Olšanka na Praze 3 bude konat od 9.30 hodin XXVII. sněm Komory auditorů ČR. Pro přihlášení a další informace vstupte do článku.

22 říjen

WEBINÁŘ - Novela ISA 540 a využítí práce expertů - 10. 12.

Pro členy

Nově zařazené školení představí auditorům revidovaný standard a upozorní je na základní auditorské techniky související s ověřováním účetních odhadů a dále v návaznosti na audit odhadů představí využití práce experta vedení a experta auditora. On-line školení proběhne 10. prosince od 9 -12 hodin.


21 říjen

Upozornění – odstávka on-line plateb v neděli 25. října

Komora
Pro členy

V neděli 25. října dopoledne nebude dostupný systém on-line plateb na webu KA ČR. Děkujeme za pochopení.

12 říjen

ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových institucí

Pro členy

Pro členy je v uzavřené sekci v aktualitách zveřejněn dopis ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových instituci.

11 říjen

Schválení návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví

Komora
Pro členy
Účetnictví

Vláda na svém jednání 5. října 2020 schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví.

09 říjen

Omezení úředních hodin KA ČR

Komora
Pro členy

Aktuální úřední hodiny (nejlépe po telefonické domluvě):
Po, St: 9 – 14 h.

Nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt a žádáme Vás o využití osobního kontaktu pouze v nezbytně nutných případech, pokud možno po předchozí dohodě. Děkujeme.

21 září

Aktuální sdělení KA ČR ke koronaviru

Komora
Pro členy

Prezidium KA ČR přijalo na zasedání 21. září 2020 k aktualní koronavirové situaci některá opatření. Týkají se probíhajících či nadcházejících akcí pořádaných komorou, plné znění si můžete přečíst zde.

Děkujeme za pochopení i za to, že většinu těchto opatření již dodržujete.

07 září

Prosíme o nošení roušek v prostorách úřadu KA ČR

Komora

Z důvodu aktuální situace související s pandemií Covid-19 v Praze žádá KA ČR všechny, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na komoře a mohou zvolit jiný způsob než osobní schůzku na úřadě, aby tak učinili.

01 červenec

Jak správně „auditovat“ dotace

Pro členy

Většina příjemců dotace ví jen to, že podle pravidel daného dotačního programu mají povinnost mít předložené vyúčtování, a domnívají se, že potřebují audit. Jakou zakázku mají ale ve skutečnosti na mysli a co by od auditora měli skutečně poptávat?

04 červen

Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky. Tento příklad navazuje na Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP.

29 květen

Přehled daňových opatření ovlivněných COVID-19

Pro členy

Aktuální číslo je věnováno dopadu šíření COVID-19 do daňové a účetní oblasti. Autoři článku Daňová opatření pro snížení dopadů pandemických omezení Jan Molín a Jana Tepperová shrnují informace o opatřeních aktuálních ke konci dubna 2020.

27 květen

Informace k fungování úřadu od 27. května 2020

Komora

Úřad KAČR je otevřený pro veřejnost, nadále však funguje v částečně omezeném režimu. Preferovaný způsob komunikace je elektronickou formou, v případě osobního jednání je potřeba předchozí domluva.

18 květen

Návrh podmínek plnění KPV pro rok 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19

Pro členy

S ohledem na významné omezení nabídky školicích akcí v době pandemie COVID 19 navrhl VKPV úpravy Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání pro rok 2020.

13 květen

Mezinárodní auditorský standard ISA 540

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 540 "Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce".
12 květen

Nové termíny zrušených dílčích zkoušek

Komora
Pro členy

Výkonný výbor na svém zasedání 11. května 2020 schválil náhradní termíny zrušených dílčích zkoušek. Konkrétní termíny najdete v tomto příspěvku.

12 květen

Termín pro navrhování kandidátů je do 22. května

Pro členy
Sněm

Termín navrhování kandidátů je prodloužen do 22. května. Navíc nyní můžete kandidaturu jednoho člena zaslat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete zde a v sekci Pro členy / Sněmy.

04 květen

Co to vlastně jsou rezervy?

Pro členy

Odpověď najdete v článku Ladislava Mejzlíka v tomto čísle časopisu Auditor. 

29 duben

Metodická pomůcka pro využití práce experta při auditu účetních závěrek

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku "Využití práce experta při auditu účetních závěrek".
23 duben

Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu

Pro členy

Komora auditorů ČR bude postupně zveřejňovat nejčastější dotazy, které řeší metodické oddělení ve spolupráci s odbornými výbory.

21 duben

Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

Pro členy

Komora auditorů ČR obdržela stanovisko ČNB ke svému dotazu k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročích zpráv za rok 2019.

 

14 duben

UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Auditing II

Pro členy

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Auditing II, která se měla uskutečnit dne 30. dubna 2020.

03 duben

UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Finanční účetnictví I

Pro členy

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Finanční účetnictví I, která se měla uskutečnit dne 17. dubna 2020.

03 duben

Sdělení MF ČR k prohlášení CEAOB v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Pro členy

Ministerstvo financí ČR uveřejnilo na svých stránkách sdělení k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) ze dne 25. 3. 2020 v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na povinný audit účetních závěrek. Sdělení naleznete zde.
26 březen

Poštovní datové zprávy zdarma

Pro členy

Ministerstvo vnitra nabízí uživatelům datových schránek v době mimořádných opatření službu Poštovní datové zprávy zdarma. Více informací naleznete v textu tohoto příspěvku.

22 březen

Dopis předsedy DK k aktuální situaci

Kontrola
Pro členy

Dozorčí komise KA ČR odkládá všechny kontroly naplánované do 14. dubna 2020 a nabízí možnost provést kontrolu „na dálku“. Pokud tak nebude možno, náhradní termíny kontrol budou stanoveny po dohodě s kontrolovanými auditory tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky.
Celé vyjádření předsedy Dozorčí komise KA ČR, Jiřího Viktorína, si můžete přečíst zde.

16 březen

Sdělení MF k činnosti auditorů

Pro členy

Ministerstvo financí ČR na svých stránkách zveřejnilo upřesňující sdělení k činnosti auditorů, daňových poradců a účetních.

16 březen

UPOZORNĚNÍ – Dozorčí komise odkládá březnové kontroly kvality

Kontrola
Pro členy

Dozorčí komise KA ČR odložila s okamžitou platností veškeré kontroly kvality naplánované na březen 2020.

06 březen

Víte, co čekat od výboru pro audit?

Pro členy

V novém čísle auditora o tom podává přehled Stanislav Staněk, aby auditorům usnadnil orientaci v zakázkách pro subjekty veřejného zájmu

17 únor

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle IFRS

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví dle stavu k 1. lednu 2020.

07 únor

Praní špinavých peněz – jak to vidí FAÚ

Pro členy

V článku o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vás Finanční analytický útvar seznámí s požadavky, které na auditory coby povinné osoby klade AML zákon.

20 leden

Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky menších konsolidačních celků.

 

16 leden

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2020

Pro členy

Fixní příspěvky auditorů, auditorských společností a asistentů auditora pro rok 2020 jsou splatné ke dni 31. ledna 2020.
10 leden

Zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví

Pro členy

Poslední číslo Auditora roku 2019 je věnováno veřejnému sektoru, školství a výzkumu. A účetnímu zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví se také věnuje příspěvek Marka Jošta.

04 prosinec

Co auditora zajímá ve výroční zprávě?

Pro členy

Primární úlohou auditora je ověření účetní závěrky. Výroční zprávy však kromě závěrky osahují i další informace a na ty se zaměřil článek Michala Štěpána v letošním devátém Auditorovi.

26 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2020

Komora
Pro členy

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 20. listopadu 2018, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2020 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory. Na finální verzi rozpočtu se podívejte zde.

18 listopad

Metodická pomůcka pro nestátní nevýdělečné organizace

Komora
Pro členy

Výbor pro veřejný sektor připravil a na listopadovém jednání schválil aktualizovanou Metodickou pomůcku k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací.

14 listopad

Jak posoudit práci klientova experta

Pro členy

V čísle časopisu, které právě držíte v rukou, najdete, kromě jiných článků, jejichž spojovacím tématem jsou spřízněné strany, také článek Pavla Doláka o tom, jak postupovat při posuzování práce klientova experta.

18 říjen

Víte, co je zajišťovací účetnictví?

Pro členy

Pokud váháte, doporučujeme článek Heleny Vojáčkové, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Auditor.

04 říjen

KA ČR je na LinkedIn

Komora
Pro členy

Na síti LinkedIn nově najdete profil Komory auditorů ČR.

27 září

Sněm auditorů KA ČR v roce 2020

Komora
Pro členy
Sněm

Poznamenejte si do diářů: ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se uskuteční XXVII. sněm auditorů KA ČR.

17 září

Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi

Komora
Pro členy

Pokud Velká Británie opustí k 31. říjnu 2019 Evropskou unii (dále jen “EU”) bez dohody, což se aktuálně předpokládá, auditoři a auditorské společnosti z Velké Británie, kteří auditují společnost založenou mimo EU/Evropský hospodářský prostor (př. Velká Británie), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, by museli být registrováni v České republice.

11 září

Změna ve znění příkladu zprávy o věcných zjištěních - k požadavku § 105 insolvenčního zákona

Komora
Pro členy

Na základě obdržených podnětů, které se týkaly skutečnosti, že zpráva auditora o věcných zjištěních v dosavadním znění nemusí být vždy soudem pro účely schválení insolvenčního návrhu akceptována, přistoupil Výbor pro metodiku auditu ke změně použitých formulací.

16 červenec

Zúčastněte se průzkumu ohledně auditu malých a středních společností

Komora
Pro členy

Výbor pro SME/SMP Komory auditorů České republiky vyzývá všechny auditory méně komplexních společností (dříve malých a středních), aby se zúčastnili krátkého průzkumu pořádaného IAASB zaměřujícího se na problematické oblasti aplikace Mezinárodních standardů auditu (ISA) při auditu méně komplexních společností.

01 červenec

Každý, kdo se snaží dělat poctivý audit, si zaslouží hluboký respekt

Pro členy

To jsou slova Moniky Vítové, předsedkyně kontrolního výboru RVDA, která zazněla v rozhovoru pro prázdninové číslo Auditora věnované řízení kvality. 

25 červen

Výklad pojmu "veřejná instituce"

Pro členy

Podle judikátu Ústavního soudu je pod pojem veřejné instituce podle zákona
č. 106/1999 Sb. zahrnuta také jakákoliv obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, případně veřejnoprávní korporace.

24 červen

Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 byla právě zveřejněna

Komora
Pro členy

Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 je přístupná na webu komory zároveň se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky.

18 červen

Zpráva o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích

Pro členy

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení "Zprávy o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích".

18 červen

Metodická pomůcka k uplatňování Etického kodexu platného od 15. června 2019

Pro členy

Tato metodická pomůcka je oficiálním výkladem Komory auditorů k aplikaci ustanovení koncepčního rámce nového Etického kodexu uvedeného v oddílu 120 v oblasti poskytování a přijímání darů a pohostinnosti.
14 červen

Aktuality z Accountancy Europe

Pro členy

Oddělení metodiky začalo ve své sekci publikovat aktuality z Accountancy Europe. Podívat se můžete zde.

29 květen

Co se vlastně změnilo v novém Etickém kodexu KA ČR? Odpověď najdete v novém Auditorovi.

Pro členy

Páté vydání časopisu Auditor se zaměřuje na nový Etický kodex i auditorskou etiku obecně – například v kontextu moderních technologií nebo v průběhu času.

21 květen

Jak zmenšit rozdíly mezi očekáváním veřejnosti a smyslem a cílem auditu?

Pro členy

Nad touto otázkou se v úterý 14. května odpoledne setkali na úřadu KA ČR zástupci komory a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Pracovního setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva financí ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vysoké školy ekonomické v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

30 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Pro členy

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení "Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba".

25 duben

Národní účetní rada ve čtvrtém čísle časopisu Auditor

Pro členy

Na počátku dubna oslavila NÚR své dvacáté narozeniny. Při této příležitosti se redakční rada Auditora rozhodla celé číslo věnovat jejím interpretacím. Hned v prvním článku, jehož autorkou je Kateřina Polachová, si můžete přečíst, které konkrétní interpretace používají nejčastěji auditoři a kterým dávají přednost účetní.

17 duben

Sólista, velká čtyřka nebo pracovat pro malou společnost? Odpovědi hledejte v aktuálním Auditorovi.

Pro členy

Třetí číslo letošního Auditora se zaměřilo na řízení auditorské společnosti a základní otázkou, kterou si asi položí každý současný nebo budoucí auditor je, jestli pracovat samostatně nebo jakou společnost si vlastně vybrat.

10 duben

Národní účetní rada oslavila 20 let od svého vzniku

Komora

Slavnostní setkání při příležitosti 20. výročí založení NÚR se konalo ve čtvrtek 4. dubna v sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci. 

25 březen

Odpovězte NÚR na několik otázek, jak vám pomáhají její interpretace

Pro členy

Národní účetní rada slaví letos 20 let svého trvání. Jednou z jejích hlavních aktivit je vydávání interpretací k českým účetním předpisům.

19 březen

V Auditoru č. 2 si přečtěte o obchodních korporacích

Pro členy

Číslo, které právě držíte v rukou, je pestrou směsí článků o obchodních korporacích a obchodním právu z mnoha úhlů pohledu na toto téma. Jedním z nich je i článek od Petra Čecha.

27 únor

O vedení účetnictví zahraniční pobočky v Auditoru č. 1

Komora
Pro členy
Sněm

V letošním prvním čísle časopisu Auditor si, kromě jiných článků na téma kurzových rozdílů, můžete přečíst článek Jiřího Peláka o vedení účetnictví zahraniční pobočky.

28 leden

Auditor č. 10 jako nostalgická vzpomínka na počátky profese

Komora
Pro členy
Sněm

V polovině ledna jste dostali do svých schránek poslední číslo časopisu Auditor roku 2018. Jak jste se mohli v úvodním slově prezidentky KA ČR dočíst, listopadové oslavy 25. výročí založení komory oslavil časopis vzpomínkovou "retroobálkou" odkazující na první čísla časopisu, který začal vycházet již v roce 1992 ještě pod hlavičkou Unie auditorů ČR. 


 

17 prosinec

KA ČR a ICAEW v prosinci podepsaly Memorandum o porozumění

Pro členy

Komora auditorů České republiky (KA ČR) a Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) oznamují, že nové Memorandum o porozumění mezi oběma profesními organizacemi bylo podepsáno ve středu 12. prosince 2018.

10 prosinec

Návod na výnosy z Auditora č. 9

Pro členy

Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.

21 listopad

Sněm auditorů – prezidentkou Komory auditorů ČR je opět Irena Liškařová

Pro členy
Sněm
Tisk.zpráva

V úterý 20. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVI. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Auditoři volili polovinu, tj. 7 členů výkonného výboru, 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise. 

14 listopad
12 listopad

A zase ten bitcoin

Pro členy

O kryptoměnách v poslední době píšeme v časopise často. Osmé číslo Auditora s tématem IT v auditu proto nemůže být výjimkou. Tentokrát si David Procházka a Jaroslava Roubíčková vzali k ruce IFRS.

27 září

Jak se správně ptát při auditu účetních odhadů

Pro členy

Nad tím se zamýšlí první tematický článek poprázdninového čísla Auditora, které se věnuje odhadům v účetnictví. Autorka článku Anna Bezděková doporučuje začít „ve vlastní hlavě“.


25 září

Corporate Governance pohledem externího a interního auditora

Pro členy

Ve čtvrtek 20. září se v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnila konference na téma správy společností a jejich kontroly (Corporate Governance) pohledem externího a interního auditu. 

Více si můžete přečíst ZDE.

16 červenec

Corporate governance v letním čísle Auditora

Pro členy

K tématu aktuálního čísla patří i příspěvek Moniky Zahálkové, výkonné ředitelky CIoD, neboli Institutu členů správních orgánů.
14 červen

Daňové výhledy v Auditorovi č. 5

Pro členy

V minulém čísle časopisu jsme se zaměřili na aktuální daňové otázky. V tomto čísle, které už možná držíte v rukou, si můžete přečíst, co nás v této oblasti čeká, nebo o daňovém pohledu na karuselové obchody či kryptoměny.

04 květen

Daně a jak na ně?

Pro členy

Na tuto otázku vám odpoví čtvrté číslo časopisu Auditor. Přesněji na aktuální vývoj v oblasti daní, výhled do budoucna nabídneme v příštím čísle.

23 duben

O svatém Vojtěchu časopis Auditor ve schránce nalézti – o výborech pro audit mnohé zvěděti

Pro členy

Třetí letošní číslo Auditora jsme věnovali výborům pro audit a práci Rady pro veřejný dohled nad auditem. A co ten svatý Vojtěch v nadpisu upoutávky? Ten odkazuje k praktické pomůcce, kterou sepsal Stanislav Staněk.

29 březen

Upozornění na povinnosti ze zřízených datových schránek statutárním auditorům

Pro členy

Zřízením datových schránek vznikly statutárním auditorům nové povinnosti. Jedná se např. o povinnost podat daňová přiznání výhradně elektronicky pomocí datové schránky. Tato povinnost se týká i statutárních auditorů – zaměstnanců.

21 únor

Džungle neziskovek a jak se v ní vyznat

Komora
Pro členy

Mezi nestátní neziskové organizace patří právnické osoby s velmi různorodou právní formou založené speciálními zákony. Neziskovkám je věnováno letošní první číslo časopisu Auditor, které přináší alespoň trochu světla do této obsáhlé a pestré oblasti. 

11 leden

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a ČÚS

Legislativa
Účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 158 byly 15.12. 2017 vyhlášeny: vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb. a vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb.

03 leden

Vybrané postupy z auditorské praxe aneb co najdete v letošním posledním čísle Auditora

Pro členy

Téma posledního čísla roku 2017 autoři pojali ryze prakticky, jak tomu napovídá i jeho název: Vybrané auditorské postupy. Jednotliví autoři se v něm zaměřili na mzdy, výnosy, rezervy, časové rozlišení a další oblasti auditu, se kterými se každý auditor setkává dnes a denně.


19 prosinec

Upozornění KA ČR pro členy

Pro členy

S ohledem na informace o šikanozních insolvenčních návrzích a postupech v rámci insolvenčního řízení komora upozorňuje auditory na nutnost důsledného posouzení rizikovosti předmětných zakázek.

14 prosinec

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika\Dotazy z praxe naleznete odkaz. 

13 prosinec

Upozornění na informační povinnost po podpisu smlouvy se SVZ

Pro členy

Upozorňujeme, aby auditoři nezapomínali na skutečnost, že v souladu s § 43d zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění p.p. má auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet do 30 dní od uzavření smlouvy o povinném auditu se subjektem veřejného zájmu informovat o této skutečnosti Komoru auditorů ČR a Radu pro veřejný dohled nad auditem.

 

30 listopad

Veřejný sektor. Další zajímavé téma v časopisu Auditor.

Pro členy

V tomto čísle časopisu Auditor se víc dozvíte o aktuální problematice veřejného sektoru. Jedním ze zajímavých příspěvků je článek o fondech příspěvkových organizací autorů Tomáše Sluky a Nikoly Kortanové z ministerstva financí.

26 říjen

IFRS a jejich dopad na práci auditora. To a ještě víc v aktuálním čísle časopisu Auditor.

Komora
Pro členy

IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, známý pojem pro každého auditora. Zejména těm novým se věnujeme v hlavním tématu aktuálního čísla časopisu Auditor a přidáváme i recenzi odborné knihy na toto téma.

06 říjen

Ohlédnutí za seminářem "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky".

Pro členy

 Ve čtvrtek 5. října se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnil seminář na téma "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky". Seminář společně uspořádali Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Na prezentace jednotlivých vystupujících se můžete podívat zde.

03 říjen

Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Pro členy

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Připravili jsme návod jak datovou schránku aktivovat.

02 říjen

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Pro členy

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.

11 září

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

11 září

Aktualizace příručky k ověřování dotací

Komora

Komora auditorů ČR provedla aktualizaci příručky k ověřování dotací.
Z následujících důvodů: revize ISAE 3000, novelizace či přijetí nových zákonů s ověřováním dotací souvisejících (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Třetím důvodem je nové programovací období, a to jak v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou rozdělovány na úrovni ČR, tak programů EU, které jsou rozdělovány na úrovni Evropské komise.
Příručka je k dispozici v sekci metodická podpora.

zobrazit archiv aktualit

12:00 - 18:00
Výkonný výbor

09:00 - 13:00
Výkonný výbor

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

15:30 - 18:30
Výbor pro metodiku auditu

12:00 - 16:00
Transferové ceny

14:00 - 17:00
Redakční rada časopisu Auditor - 8/2020

09:00 - 13:00
Prezidium

15:00 - 17:00
Výbor pro regulaci a rozvoj profese

14:00 - 15:00
4. zasedání volební komise

Připravujeme Školení
Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR Pracovní setkání se zástupci Komory. Akce je určena pro členy KA ČR, přihlašování pouze přes e-shop.
Webinář - Transferové ceny On-line školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing II. KURZ BYL ZRUŠEN
Hodnocení IT prostředí a rizik pro potřeby finančního auditu Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Manažerské účetnictví Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 20.11.2020
Daně a účetnictví NNO v důsledku Covid 19 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 4.12.2020
Daně a účetnictví NNO v důsledku Covid 19 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.