Aktuality
16 srpen
29 červen

Upozornění pro uchazeče ve zkouškovém systému

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že od června 2017 došlo s okamžitou platností k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

15 červen

Anketa pro auditory ve veřejném a neziskovém sektoru

Výbor pro veřejný sektor KA ČR chce v rámci své činnosti zmapovat ve veřejném/neziskovém sektoru oblasti, ve kterých byste potřebovali „metodickou pomoc“ KA ČR. Z tohoto důvodu připravil Výbor pro veřejný sektor, ve spolupráci s oddělením vzdělávání KA ČR, tuto anonymní anketu, o jejíž vyplnění Vás prosíme. Odkaz na anketu naleznete zde.

06 červen

Seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“ 5. října v Praze

Pro členy

Ve čtvrtek 5. října 2017 se uskuteční seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“. Pozvánku na seminář s programem naleznete zde. Kapacita semináře je naplněna.

14 březen

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Legislativa

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

10 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2017 se podává do 31. března 2017

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2017 se předkládá do 31. března 2017 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2017. 
01 březen

Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Legislativa

MŠMT vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

28 únor

Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

Komora

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.

zobrazit archiv aktualit
7. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace
7. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace
7. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace
7. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace
7. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace
21. 8. 2017 - 24. 8. 2017
Finanční účetnictví II
21. 8. 2017 - 24. 8. 2017
Finanční účetnictví II
21. 8. 2017 - 24. 8. 2017
Finanční účetnictví II
21. 8. 2017 - 24. 8. 2017
Finanční účetnictví II

09:00 - 00:00
Prezidium

09:00 - 15:00
Zkouška Konsolidace a podnikové kombinace

09:00 - 13:00
Zkouška Finanční účetnictví II

Připravujeme Školení
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 31.8.2017
Právo v podnikání Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 15.9.2017
Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vedení elektronického spisu auditora v software DATEV-AUDIT Pracovní setkání pro všechny, tedy nejen pro stávající uživatele auditorského softwaru společnosti Datev cz.s.r.o.
Ověřování dotací Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Přezkoumávání hospodaření za rok 2016 Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Statistika Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.9.2017
SPIS AUDITORA - Akceptace zakázky Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Informační technologie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.9.2017