Aktuality
20 říjen
06 říjen

Ohlédnutí za seminářem "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky".

Pro členy

 Ve čtvrtek 5. října se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnil seminář na téma "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky". Seminář společně uspořádali Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Na prezentace jednotlivých vystupujících se můžete podívat zde.

05 říjen

Workshop "False Assurance"

Pro členy

 Ve středu 25. října se ve spolupráci s ICAEW, KCU a VŠE v Praze uskuteční společný workshop s názvem "False Assurance". Celý workshop bude probíhat v anglickém jazyce. Pozvánku s detailními informacemi naleznete ZDE. Přihlašovat on-line se můžete ZDE. Účast bude dvěma hodinami započítávána do KPV.

03 říjen

Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Pro členy

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Připravili jsme návod jak datovou schránku aktivovat.

02 říjen

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Pro členy

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.

11 září

Aktualizace příručky k ověřování dotací

Komora

Komora auditorů ČR provedla aktualizaci příručky k ověřování dotací.
Z následujících důvodů: revize ISAE 3000, novelizace či přijetí nových zákonů s ověřováním dotací souvisejících (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Třetím důvodem je nové programovací období, a to jak v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou rozdělovány na úrovni ČR, tak programů EU, které jsou rozdělovány na úrovni Evropské komise.
Příručka je k dispozici v sekci metodická podpora.

11 září

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

zobrazit archiv aktualit

1. 10. 2017 - 2. 10. 2017
Dozorčí komise

13:00 - 17:00
Výkonný výbor (výjezdní zasedání)

09:00 - 13:00
Výkonný výbor (výjezdní zasedání)

3. 10. 2017 - 5. 10. 2017
Auditing I
3. 10. 2017 - 5. 10. 2017
Auditing I
3. 10. 2017 - 5. 10. 2017
Auditing I

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

15:30 - 18:00
Výbor pro metodiku auditu

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

09:00 - 14:00
Zkouška Auditing I

17. 10. 2017 - 18. 10. 2017
Dvoudenní vícetematický seminář
17. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Finanční účetnictví I
17. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Finanční účetnictví I
17. 10. 2017 - 18. 10. 2017
Dvoudenní vícetematický seminář
17. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Finanční účetnictví I
17. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Finanční účetnictví I

09:00 - 13:00
Prezidium

24. 10. 2017 - 25. 10. 2017
Dvoudenní vícetematický seminář
24. 10. 2017 - 25. 10. 2017
Dvoudenní vícetematický seminář

15:00 - 18:00
Výbor pro auditorské zkoušky

09:00 - 13:00
Zkouška Finanční účetnictví I

31. 10. 2017 - 2. 11. 2017
Auditing II
31. 10. 2017 - 2. 11. 2017
Auditing II
31. 10. 2017 - 2. 11. 2017
Auditing II
Připravujeme Školení
IFRS - finanční nástroje Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Dvoudenní vícetematický seminář Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Metodická pomůcka pro SME/SMP Školení pro auditory a asistenty auditora.
Auditing II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 3.11.2017
SPIS AUDITORA - Testy spolehlivosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Poznatky z oddělení kontroly kvality KA ČR k vybraným ISA Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Manažerské účetnictví Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 24.11.2017
Poznatky z oddělení kontroly kvality KA ČR k vybraným ISA Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.