Aktuality
30 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2018

Komora
Pro členy

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 21. listopadu 2016, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2018 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory. Na finální verzi rozpočtu se podívejte zde.

14 prosinec

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika\Dotazy z praxe naleznete odkaz. 

24 listopad

Nabídka školení pro auditory na 1. pololetí 2018

Komora

je zveřejněna v sekci Vzdělávání a publikace / E-shop / Kurzy a školení pro auditory a uchazeče / Školení pro auditory.30 listopad

Veřejný sektor. Další zajímavé téma v časopisu Auditor.

Pro členy

V tomto čísle časopisu Auditor se víc dozvíte o aktuální problematice veřejného sektoru. Jedním ze zajímavých příspěvků je článek o fondech příspěvkových organizací autorů Tomáše Sluky a Nikoly Kortanové z ministerstva financí.

10 listopad

Komora auditorů ČR vyhlásila výběrové řízení na pozici právník - asistent/ka

Komora

Komora auditorů ČR vyhlásila výběrové řízení na pozici právník - asistent/ka tajemníka kárné komise. Podrobné informace naleznete zde. Strukturované CV a průvodní dopis zasílejte na: vyberoverizeni@kacr.cz.Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do 15.12. 2017

30 říjen

Zpráva auditora - nový e-learningový kurz

Od 30. 10. 2017 mají auditoři, asistenti auditora i odborná veřejnost k dispozici nový e-learningový kurz s aktuální auditorskou tematikou ZPRÁVA AUDITORA (o auditu účetních závěrek sestavených za období končící 15. 12. 2016 nebo po tomto datu). ...

26 říjen

IFRS a jejich dopad na práci auditora. To a ještě víc v aktuálním čísle časopisu Auditor.

Komora
Pro členy

IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, známý pojem pro každého auditora. Zejména těm novým se věnujeme v hlavním tématu aktuálního čísla časopisu Auditor a přidáváme i recenzi odborné knihy na toto téma.

23 říjen

Komora auditorů ČR hledá kontrolora kvality do oddělení kontroly auditorské činnosti

Komora
Kontrola
Pro členy

 Komora auditorů ČR vyhlásila výběrové řízení na pozici kontrolor kvality do oddělení kontroly auditorské činnosti. Podrobné informace naleznete zde. Strukturované CV a motivační dopis zasílejte na: vyberoverizeni@kacr.cz.Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do 15. 12. 2017.

06 říjen

Ohlédnutí za seminářem "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky".

Pro členy

 Ve čtvrtek 5. října se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnil seminář na téma "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky". Seminář společně uspořádali Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Na prezentace jednotlivých vystupujících se můžete podívat zde.

03 říjen

Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Pro členy

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Připravili jsme návod jak datovou schránku aktivovat.

02 říjen

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Pro členy

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.

11 září

Aktualizace příručky k ověřování dotací

Komora

Komora auditorů ČR provedla aktualizaci příručky k ověřování dotací.
Z následujících důvodů: revize ISAE 3000, novelizace či přijetí nových zákonů s ověřováním dotací souvisejících (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Třetím důvodem je nové programovací období, a to jak v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou rozdělovány na úrovni ČR, tak programů EU, které jsou rozdělovány na úrovni Evropské komise.
Příručka je k dispozici v sekci metodická podpora.

11 září

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

zobrazit archiv aktualit
28. 11. 2017 - 1. 12. 2017
Podnikové finance
28. 11. 2017 - 1. 12. 2017
Podnikové finance
28. 11. 2017 - 1. 12. 2017
Podnikové finance
28. 11. 2017 - 1. 12. 2017
Podnikové finance

09:30 - 15:00
Výkonný výbor

15:30 - 18:00
Výbor pro metodiku auditu

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

09:00 - 14:00
Zkouška Podnikové finance

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

15:00 - 18:00
Výbor pro auditorské zkoušky

09:00 - 13:00
Prezidium

Připravujeme Školení
Makroekonomie-mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 12.1.2018
Časté chyby při auditu - diskuse na téma seriálu Hugo a Sally Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Jak obstojí vaše směrnice - workshop Klubové odpoledne - workshop pro auditory a asistenty auditora.
Zdanění Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.1.2018
Časté chyby při auditu - diskuse na téma seriálu Hugo a Sally Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
SPIS AUDITORA - akceptace zakázky Školení je již obsazeno.
SPIS AUDITORA - testy spolehlivosti Školení je již obsazeno.
SPIS AUDITORA - akceptace zakázky Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 9.2.2018
SPIS AUDITORA - testy spolehlivosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.