Časopis Auditing od roku 2024. Časopis Auditor do roku 2023


2024 2023

č. 1 Zásoby
č. 2 Aktuální témata IFRS
č. 3 Reporting udržitelnosti
č. 4 Reforma účetnictví v ČR

Obsah XXX. ročníku časopisu Auditor (2023)

Newsletter Auditor 2024

č. 1 - Novinky v daních
č. 2 - Nehmotná aktiva
č. 3 - Interpretace NÚR
č. 4 - Konsolidace
č. 5 - Mzdová problematika
č. 6 - Veřejný a neziskový sektor
č. 7 - Nefinanční reporting
č. 8 - Časová hodnota peněz
č. 9 - Cizí měny
č. 10 - Novinky v daních
Obsah XXIX. ročníku časopisu Auditor (2022)
2022 2021
č. 1 - Novinky v daních
č. 2 - Ověřování covidových dotací
č. 3 - IFRS
č. 4 - Vybrané problémy auditu
č. 5 - Insolvence a likvidace
č. 6 - Auditorská profese v zemích V4
č. 7 - Kompenzace v účetnictví
č. 8 - Novinky v auditorské profesi
č. 9 - XXVIII. sněm KA ČR

č. 10 - Následné události

Obsah XXVIII. ročníku časopisu Auditor (2021)
č. 1 - Interpretace NÚR
č. 2 - Analytické postupy
č. 3 - Kybernetická bezpečnost
č. 4 - Daňové novinky
č. 5 - Veřejný sektor
č. 6 - XXVII. sněm auditorů
č. 7 - AML a evidence majitelů
č. 8 - ISQM 1a 2
č. 9 - Specialisté v auditu
č. 10 - Osoby pověřené správou a řízením

Obsah XXVII. ročníku časopisu Auditor (2020)

2019 2020
č. 1 - Cizí měny
č. 2 - Právo obchodních korporací
č. 3 - Řízení auditorské společnosti
č. 4 - Interpretace NÚR
č. 5 - Etický kodex
č. 6 - Řízení kvality
č. 7 - Deriváty
č. 8 - Spřízněné strany
č. 9 - Zprávy účetních jednotek
č. 10 - Veřejný sektor, školství a výzkum
Obsah XXVI. ročníku časopisu Auditor (2019)
č. 1 - Vybrané povinnosti auditora
č. 2 - Výbory pro audit
č. 3 - Budoucnost účetních předpisů
č. 4 - Rezervy
č. 5 - Covid-19
č. 6 - Dotace
č. 7 - Manažerské účetnictví
č. 8 - Účetní závěrky v XBRL a ESEF
č. 9 - Přeměny obchodních společností

č. 10 - Zákon o obchodních korporacích

Obsah XXV. ročníku časopisu Auditor (2018)
2018
2017
č. 1 - Audit v neziskovém sektoru
č. 2 - Auditorská profese
č. 3 - Výbory pro audit
č. 4 - Daně aktuálně
č. 5 - Daně výhledově
č. 6 - Corporate governance
č. 7 - Odhady v účetnictví
č. 8 -  IT v auditu
č. 9 - Výnosy

č. 10 - XXVI. sněm KA ČR

Obsah XXIV. ročníku časopisu Auditor (2017)

č. 1 - Auditorské standardy
č. 2 - Daňové a účetní novinky - část I
č. 3 - Daňové a účetní novinky - část II
č. 4 - Profesní etika
č. 5 - Vnitřní kontrolní systém
č. 6 - Konsolidace a skupinový audit
č. 7 - Insolvence
č. 8 - IFRS
č. 9 - Veřejný sektor

č. 10 - Vybrané auditorské postupy

Obsah XXIII. ročníku časopisu Auditor (2016)

2016 2015
č. 1 - Novely účetních předpisů
č. 2 - Valné hromady
č. 3 - Konsolidace - část I
č. 4 - Konsolidace - část II
č. 5 - Informační a komun. technologie
č. 6 - Národní účetní rada
č. 7 - Veřejný sektor
č. 8 - Nová regulace auditu
č. 9 - Finanční nástroje

č. 10 - XXV. sněm

ObsahXXII. ročníku časopisu Auditor (2015)

č. 1 - Novely daňových předpisů
č. 2 - Judikatura
č. 3 - Regulace auditorské a účetní profese
č. 4 - Školství
č. 5 - Sport
č. 6 - Neziskové organizace
č. 7 - Veřejný sektor
č. 8 - Využití experta v auditorské praxi
č. 9 - Nemovitosti - část I

č. 10 - Nemovitosti - část II

Obsah XXI. ročníku časopisu Auditor (2014)

2014 2013
č. 1 - Dotační programy
č. 2 - Zemědělství
č. 3 - Zdravotnictví
č. 4 - Malé a střední podniky
č. 5 - Hospodářská kriminalita
č. 6 - Audit pro zvláštní účely
č. 7 - Veřejný sektor
č. 8 - Auditorská praxe
č. 9 - Fúze

č. 10 - XXIII. sněm KA ČR

Obsah XX. ročníku časopisu Auditor (2013)

č. 1 - Konec účetního období
č. 2 - Výnosy
č. 3 - Rada pro veřejný dohled nad auditem
č. 4 - Facility management
č. 5 - Servisní centra
č. 6 - Finanční nástroje
č. 7 - Nové technologie
č. 8 - Veřejný sektor
č. 9 - Výzkum a vývoj

č. 10 - Rekodifikace

Obsah XIX. ročníku časopisu Auditor (2012)

2012 2011
č. 1 - Akvizice a fúze
č. 2 - Interpretace NÚR
č. 3 - Insolvence
č. 4 - Odložená daň
č. 5 - Forenzní služby
č. 6 - E-business
č. 7 - Veřejný sektor
č. 8 - Auditorské standardy
č. 9 - Profesní etika

č. 10 - XXI. sněm

Obsah XVIII. ročníku časopisu Auditor (2011)

č. 1 - Daně 1. část
č. 2 - Daně 2. část
č. 3 - Auditorské standardy
č. 4 - Oceňování
č. 5 - Veřejný sektor
č. 6 - Hospodářská kriminalita
č. 7 - Neziskové organizace
č. 8 - Mezinár. standardy úč. výkaznictví
č. 9 - Hospodářská kriminalita

č. 10 - Informační technologie

Obsah XVII. ročníku časopisu Auditor (2010)

2010 2009
č. 1 - Vysoké školy
č. 2 - Mediální a reklamní agentury
č. 3 - Informační technologie
č. 4 - Těžební průmysl
č. 5 - Veřejný sektor a účetnictví státu
č. 6 - Nebankovní finanční sektor
č. 7 - Státní fondy
č. 8 - Kapitálový trh
č. 9 - Mezinár. standardy úč. výkaznictví

č. 10 - XX. sněm KA ČR

Obsah XVI. ročníku časopisu Auditor (2009)

č. 1 - Automobilový průmysl
č. 2 - Telekomunikace
č. 3 - Sport
č. 4 - Energetika
č. 5 - Hotelnictví
č. 6 - Lesní hospodářství
č. 7 - Nový zákon o auditorech
č. 8 - Realitní trh
č. 9 - Doprava a logistika

č. 10 - XIX. sněm KA ČR

Obsah XV. ročníku časopisu Auditor (2008)

2008 2007
č. 1 - Cestovní ruch
č. 2 - Leasing
č. 3 - Konkurz a likvidace
č. 4 - Podnikové kombinace
č. 5 - Informační technologie
č. 6 - Neziskové organizace
č. 7 - Maloobchod
č. 8 - Outsoursing
č. 9 - Správa bytového fondu

č. 10 - XVIII. sněm KA ČR

Věcný rejstřík článků v roce 2007

č. 1 - Výrobní podniky
č. 2 - Zemědělské podniky
č. 3 - Bankovnictví
č. 4 - Pojišťovnictví
č. 5 - Stavebnictví
č. 6 - Neziskový sektor
č. 7 - Nevýdělečné organizace
č. 8 - Územní samospr. celky
č. 9 - Neziskový sektor

č. 10 - XVII. sněm KA ČR

Věcný rejstřík článků v roce 2006

2006 2005

AUDITOR č. 1/2006
AUDITOR č. 2/2006

AUDITOR č. 3/2006

AUDITOR č. 4/2006

AUDITOR č. 5/2006

AUDITOR č. 6/2006

AUDITOR č. 7/2006

AUDITOR č. 8/2006

AUDITOR č. 9/2006

AUDITOR č. 10/2006

Věcný rejstřík článků v roce 2005

 

AUDITOR č. 1/2005
AUDITOR č. 2/2005
AUDITOR č. 3/2005
AUDITOR č. 4/2005
AUDITOR č. 5/2005
AUDITOR č. 6/2005
AUDITOR č. 7/2005
AUDITOR č. 8/2005
AUDITOR č. 9/2005

AUDITOR č. 10/2005

Věcný rejstřík článků v roce 2004

 

2004 2003
AUDITOR č. 1/2004
AUDITOR č. 2/2004
AUDITOR č. 3/2004
AUDITOR č. 4/2004
AUDITOR č. 5/2004
AUDITOR č. 6/2004
AUDITOR č. 7/2004
AUDITOR č. 8/2004
AUDITOR č. 9/2004

AUDITOR č. 10/2004

Věcný rejstřík článků v roce 2003

AUDITOR č. 1/2003
AUDITOR č. 2/2003
AUDITOR č. 3/2003
AUDITOR č. 4/2003
AUDITOR č. 5/2003
AUDITOR č. 6/2003
AUDITOR č. 7/2003
AUDITOR č. 8/2003
AUDITOR č. 9/2003

AUDITOR č. 10/2003

Věcný rejstřík článků v roce 2002

 

2002 2001

AUDITOR č. 1/2002
AUDITOR č. 2/2002
AUDITOR č. 3/2002
AUDITOR č. 4/2002
AUDITOR č. 5/2002
AUDITOR č. 6/2002
AUDITOR č. 7/2002
AUDITOR č. 8/2002
AUDITOR č. 9/2002
AUDITOR č. 10/2002

AUDITOR č. 1/2001
AUDITOR č. 2/2001
AUDITOR č. 3/2001
AUDITOR č. 4/2001
AUDITOR č. 5/2001
AUDITOR č. 6/2001
AUDITOR č. 7/2001
AUDITOR č. 8/2001
AUDITOR č. 9/2001
AUDITOR č. 10/2001