Seznam jiných odborných institucí, které jsou odsouhlaseny výkonným výborem Komory pro účely započtení účasti auditorů na vzdělávání do KPV - ve smyslu vnitřního předpisu KA ČR pro KPV


Do formuláře Přehled účasti na profesním vzdělávání mohou auditoři v části Jiné vzdělávací akce uvádět pro účely započtení do KPV účast na vzdělávacích akcích poskytovaných:


  • agenturami uvedenými na SEZNAMU AGENTUR, se kterými Komora uzavřela memorandum


S případnými dotazy se obracejte na referentky vzdělávání (profesní vzdělávání členů KA ČR) - kontakty na e-mail a mobil najdete na titulní webové stránce www.kacr.cz/O Komoře/Kontakty - děkujeme.