Kontroly kvality dle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech

Kontroly kvality dle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoA) definuje v § 24 - § 24g a § 35 systém kontroly kvality, prováděný Dozorčí komisí a stanovuje podmínky, které mají zajistit nestrannost a odbornou kvalitu osob provádějících kontroly kvality. V souladu s těmito požadavky provádí kontrolu kvality auditorské činnosti členové Dozorčí komise KA ČR spolu s kontrolory kvality (pracovníky oddělení kontroly kvality KA ČR).

Kontroloři kvality absolvují průběžně odborné vzdělávání zaměřené na prohlubování a zvyšování jejich odborné kvalifikace. Členové Dozorčí komise se vybraných školení kontrolorů kvality mohou též zúčastnit.

Kontrola kvality je prováděna v souladu s Dozorčím řádem KA ČR, který je závazným vnitřním předpisem KA ČR pro kontrolu kvality u auditorů a pro výkon dalších funkcí Dozorčí komise KA ČR.

Pracovníci oddělení kontroly kvality KA ČR jsou:

Ing. Petra Fridrichová

Ing. Daniel Stirský

Ing. Petr Šťástka

Ing. Markéta Blahová

Ing. Marie Sedlmaierová

Ing. Jana Kechnerová


Zaměstnanci oddělení kontroly kvality