Archiv aktualit


25 březen

Informace o Covid-19

diskuze test

Aktuální informace k fungování úřadu a metodická doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

11 únor

Nově zařazená školení k e-Governmentu

Pro členy

Webináře z oblasti elektronizace veřejné správy "Digitalizace společnosti a veřejné správy" a "Digitální veřejná správa a komunikace" jsou naplánovány na 15. dubna a 19. května, vždy od 9 - 13 hodin.

09 únor

Využití online platforem pro cirkulaci auditních konfirmačních dopisů

Komora
Pro členy

Je možné, aby auditor použil pro cirkulaci konfirmačních dopisů confirmation.com či obdobnou online platformu? Jaké postupy by měl v této souvislosti provést, aby se ujistil o věrohodnosti platformy? Extistují nějaké požadavky na dokumentaci výstupu konfirmačního procesu přes online platformy?
05 únor

Možnost navrhovat kandidáty do volených orgánů opět prodloužena

Komora
Pro členy

Vzhledem k aktuální situaci rozhodla Volební komise o prodloužení možnosti podávat kandidaturu do Výkonného výboru a Volební komise KA ČR do 31. března 2021. Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů připravené pro listopadový sněm zůstávají v platnosti a jsou ke stažení na webových stránkách komory www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy.

05 únor

Nové povinnosti a sankce v nové úpravě skutečných majitelů (od 1. 6. 2021)

Pro členy

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.(a navazující novela zákona AML i dalších právních předpisů), který požadavky této směrnice promítne  do našeho práva, nabude účinnosti 1. června letošního roku. Přináší řadu zásadních změn. Školení s JUDr. Čechem je plánováno na 9. června od 9 - 14 hodin.

29 leden

O programech COVID nájemné I a II v aktuálním Auditoru

Pro členy

V prvním letošním čísle časopisu Auditor najdete i článek Jany Skálové o dotačních programech COVID nájem I a COVID nájem II.

28 leden

Použití středové ceny pro ocenění finančních aktiv v portfoliích investičních fondů

Komora
Pro členy

Mohou investiční fondy použít tržní kotaci střed ("mid cenu") pro ocenění finančních aktiv reálnou hodnotou od 1. ledna 2021 pro účely své účetní závěrky sestavené dle vyhlášky č. 501/2002 Sb.?
25 leden

Novela AML zákona, účinná od 1. ledna 2021

Pro členy

Víte, jaké nové povinnosti vyplývají auditorům od tohoto roku z AML zákona a jak je co nejlépe implementovat do praxe? Zúčastněte se školení s Mgr. Hlavinovou, ředitelkou právního odboru Finančního analytického úřadu, dne 8. dubna od 9 -12 hodin.

 

05 leden

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2021

Komora
Pro členy

Fixní příspěvky auditorů, auditorských společností a asistentů auditora pro rok 2021 jsou splatné ke dni 31. ledna 2021.
22 prosinec

Paušální daň

Pro členy

Ministerstvo financí ČR připravilo souhrnnou informaci k aplikaci režimu paušální daně, která by mohla připadat do úvahy v případě auditorů OSVČ.