Archiv aktualit


25 březen

Informace o Covid-19

diskuze test

Aktuální informace k fungování úřadu a metodická doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

22 listopad

Nabídka seminářů pro auditory na 1. pololetí 2021

Pro členy

Semináře a webináře na první pololetí 2021 budou zařazovány do nabídky akcí postupně dle vývoje pandemické situace prezenční nebo online formou, sledujte prosím webové stránky Komory, sekce vzdělávání pro auditory. Lednové semináře proběhnou online.


20 listopad

Prezidium KAČR zůstává do konání řádného sněmu ve stejném složení

Dne 19. listopadu potvrdil Výkonný výbor KA ČR prodloužení mandátu stávajícím členům Prezidia až do konání řádného sněmu na jaře příštího roku. Prezidentkou nadále zůstává Irena Liškařová, Jiří Pelák pokračuje jako první viceprezident a Pavel Kulhavý jako viceprezident.
12 listopad

ZRUŠENO Konsolidace a podnikové kombinace

Komora
Pro členy

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a přijatá mimořádná opatření byl  kurz Konsolidace a podnikové kombinace, který se měl konat ve dnech 23. – 27. listopadu 2020 v Praze  ZRUŠEN. Děkujeme za pochopení.

12 listopad

Návrh změn pro plnění KPV od roku 2020
aktualizováno ke dni 12. 11. 2020

Pro členy

Výkonný výbor v souvislosti se zrušením sněmu v termínu 19. 11. 2020 potvrdil, že již dříve oznámený návrh změn Vnitřního předpisu pro Kontinuální profesní vzdělávání (KPV) bude předložen nejbližšímu Sněmu, a to s navrženou zpětnou účinností na rok 2020.

11 listopad

WEBINÁŘ - Novela ISA 540 a využítí práce expertů - 10. 12.

Pro členy

Nově zařazené školení představí auditorům revidovaný standard a upozorní je na základní auditorské techniky související s ověřováním účetních odhadů a dále v návaznosti na audit odhadů představí využití práce experta vedení a experta auditora. On-line školení proběhne 10. prosince od 9 -12 hodin.


07 listopad

Byly vypsány náhradní termíny zkoušek

Komora

Náhradní termíny zrušených dílčích zkoušek:

  • Finanční účetnictví I - 16. prosince 2020
  • Auditing II - 17. prosince 2020
  • Manažerské účetnictví - 11. prosince 2020
Zkoušky se uskuteční pouze pokud budou rozvolněna současná omezení.

 

06 listopad

Jste připraveni na ESEF?

Pro členy

Jak implementovat ESEF? A jak má splnění požadavků ESMA ověřovat auditor? To vše se dozvíte v článku Ladislava Mejzlíka ESEF – European Single Electronic Format v novém čísle časopisu Auditor zaměřeném na účetní závěrky v XBRL a ESEF.

04 listopad

Zveřejňujeme ukázky ze spisu auditora

Pro členy

V části Předpisy a metodika - Metodická podpora - Ukázky ze spisu auditora naleznete první část ukázek.

02 listopad

Zrušení sněmu auditorů

Komora
Pro členy

Výkonný výbor na svém zasedání 2. listopadu 2020  rozhodl o zrušení sněmu Komory auditorů ČR, který byl naplánovaný na 19. listopad 2020.
Důvodem zrušení Sněmu je přetrvávající pandemická situace, která vyústila ve vyhlášení nouzového stavu a přijetí restriktivních opatření, které konání Sněmu neumožňují. Sněm bude svolán, jakmile to situace umožní, nejdříve však v prvním kvartálu roku 2021.