Archiv aktualit


25 březen

Reakce KAČR na COVID19

diskuze test

Aktuální informace k fungování úřadu a metodická doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

21 září

Aktuální sdělení KA ČR ke koronaviru

Komora
Pro členy

Prezidium KA ČR přijalo na zasedání 21. září 2020 k aktualní koronavirové situaci některá opatření. Týkají se probíhajících či nadcházejících akcí pořádaných komorou, plné znění si můžete přečíst zde.

Děkujeme za pochopení i za to, že většinu těchto opatření již dodržujete.

10 září

Termín pro navrhování kandidátů do volených orgánů prodloužen

Komora
Pro členy
Sněm

Kvůli aktuální situaci se volební komise rozhodla přistoupit k prodloužení termínu navrhování kandidátů do 12. října 2020. Stále také můžete kandidaturu jednoho člena zasílat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát.

07 září

Prosíme o nošení roušek v prostorách úřadu KA ČR

Komora

Z důvodu aktuální situace související s pandemií Covid-19 v Praze žádá KA ČR všechny, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na komoře a mohou zvolit jiný způsob než osobní schůzku na úřadě, aby tak učinili.

01 červenec

Jak správně „auditovat“ dotace

Pro členy

Většina příjemců dotace ví jen to, že podle pravidel daného dotačního programu mají povinnost mít předložené vyúčtování, a domnívají se, že potřebují audit. Jakou zakázku mají ale ve skutečnosti na mysli a co by od auditora měli skutečně poptávat?

04 červen

Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky. Tento příklad navazuje na Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP.

29 květen

Přehled daňových opatření ovlivněných COVID-19

Pro členy

Aktuální číslo je věnováno dopadu šíření COVID-19 do daňové a účetní oblasti. Autoři článku Daňová opatření pro snížení dopadů pandemických omezení Jan Molín a Jana Tepperová shrnují informace o opatřeních aktuálních ke konci dubna 2020.

27 květen

Informace k fungování úřadu od 27. května 2020

Komora

Úřad KAČR je otevřený pro veřejnost, nadále však funguje v částečně omezeném režimu. Preferovaný způsob komunikace je elektronickou formou, v případě osobního jednání je potřeba předchozí domluva.

13 květen

Mezinárodní auditorský standard ISA 540

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 540 "Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce".