Archiv aktualit


25 březen

Reakce KAČR na COVID19

diskuze test

Aktuální informace k fungování úřadu, konání vzdělávacích akcí a metodická doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

04 červen

Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky. Tento příklad navazuje na Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP.

02 červen

Klasické semináře pro členy KA ČR opět zahájeny

Pro členy

Vzhledem k současnému postupnému uvolňování opatření, od června opět zahajujeme pořádání prezenčních seminářů, za přísného dodržení všech hygienických požadavků. Podzimní nabídka seminářů a webinářů pro členy bude zveřejněna na webu Komory 8. června.


01 červen

Termín pro navrhování kandidátů do volených orgánů prodloužen

Komora
Pro členy
Sněm

Kvůli aktuální situaci se volební komise rozhodla přistoupit k prodloužení termínu navrhování kandidátů do 31. srpna 2020. Stále také můžete kandidaturu jednoho člena zasílat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát.

29 květen

Přehled daňových opatření ovlivněných COVID-19

Pro členy

Aktuální číslo je věnováno dopadu šíření COVID-19 do daňové a účetní oblasti. Autoři článku Daňová opatření pro snížení dopadů pandemických omezení Jan Molín a Jana Tepperová shrnují informace o opatřeních aktuálních ke konci dubna 2020.

27 květen

Informace k fungování úřadu od 27. května 2020

Komora

Úřad KAČR je otevřený pro veřejnost, nadále však funguje v částečně omezeném režimu. Preferovaný způsob komunikace je elektronickou formou, v případě osobního jednání je potřeba předchozí domluva.

26 květen

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka.
Jedná se o audit účetní závěrky Komory auditorů ČR sestavené k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021.

18 květen

Návrh podmínek plnění KPV pro rok 2020 v souvislosti s pandemií Covid 19

Pro členy

S ohledem na významné omezení nabídky školicích akcí v době pandemie COVID 19 navrhl VKPV úpravy Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání pro rok 2020.

13 květen

Mezinárodní auditorský standard ISA 540

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 540 "Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce".
12 květen

Nové termíny zrušených dílčích zkoušek

Komora
Pro členy

Výkonný výbor na svém zasedání 11. května 2020 schválil náhradní termíny zrušených dílčích zkoušek. Konkrétní termíny najdete v tomto příspěvku.