Archiv aktualit


24 leden

Upozornění

Pro členy

Komora auditorů jako samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice si dovoluje touto cestou upozornit na důležité dokumenty, které zveřejnila na svých webových stránkách auditorská společnost NEXIA AP, a.s. (ev. č. oprávnění 096) a které se týkají:
•    plnění podmínek pro výkon auditorské činnosti,
•    změn ve vlastnické struktuře a
•    dalších informací pro obchodní partnery.
Webové stránky NEXIA AP a.s.
Zveřejněné dokumenty nevyjadřují stanovisko Komory a za jejich obsah zodpovídá společnost NEXIA AP, a.s.
 

12 leden

Stanovisko KA ČR k některým požadavkům MPO ČR v rámci programu podpory na zvýšené náklady na energie

Pro členy

Komora auditorů České republiky informovala během listopadu a prosince 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky („MPO“) o svém stanovisku k některým požadavkům kladeným na auditory v souvislosti s ověřením požadovaným ve Výzvě 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen („Výzva“).

12 leden

Vstupuje v platnost nový mezinárodní standard pro řízení kvality ISQM 1

Pro členy

Dne 15. prosince 2022 vstoupil v platnost nový mezinárodní standard pro řízení kvality ISQM 1 Řízení kvality u firem provádějících audity nebo prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky či zakázky na související služby.

06 leden

Následné události jako téma Auditora č. 10

Pro členy

Právě jste dostali poslední loňské číslo Auditora, které je věnováno tzv. následným událostem. Výrazným přispěvatelem do tohoto čísla byl Michal Štěpán, který se kromě nesprávností a jejich dopadů do zpráv auditora věnoval následným událostem a principu nepřetržitého trvání.

Inspirativní čtení přeje redakce

03 leden

Upozornění pro uchazeče o auditorské zkoušky

Pro členy

Upozornění na změnu poplatků a stanovení termínů nahlížení do výsledků hodnocení u dílčích částí auditorké zkoušky v roce 2023.

14 prosinec

XXVIII. sněm KA ČR

Komora
Pro členy
Sněm

Předposlední letošní číslo časopisu Auditor je celé věnováno listopadovému sněmu. Přečtěte si o tom, co komoru v příštích dvou letech čeká a kdo ji povede.

09 prosinec

Vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR aktualizovala Doporučení pro vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF.
09 prosinec

Připomínky k návrhu nového zákona o účetnictví

Legislativa

V návaznosti na vyjádření Komory auditorů České republiky k navýšení limitů pro povinný audit Vám sdělujeme, že byly odeslány připomínky k návrhu nového zákona o účetnictví.
16 listopad

ISQM se blíží, jste připraveni?

Pro členy

V Auditoru č. 8 byly hlavním tématem novinky v profesi, jednou z těchto novinek jsou Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQM). ISQM 1 je věnován článek Martiny Křížové Chrámecké.

16 listopad

Příručka pro provádění auditu

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejňuje aktualizovanou Příručku pro provádění auditu.