Archiv aktualit


11 květen

Dne 12. května bylo zvoleno nové prezidium KA ČR

Pro členy
Sněm

V úterý 11. května byly za přítomnosti členů volební komise sečteny volební lístky doručené do 10. května. Jména nových členů výkonného výboru a volební komise naleznete v sekci Pro členy / Sněmy. Ve středu 12. května výkonný výbor v novém složení zvolil členy prezidia.

11 květen

Výsledky hlasování na XXVII. sněmu KA ČR

Pro členy
Sněm

 Do pondělí 10. května měli členové KA ČR možnost hlasovat pro změny některých vnitřních předpisů a volit polovinu členů výkonného výboru a všechny členy volební komise. XXVII. sněmu KA ČR se korespondenčně zúčastnilo 367 auditorů.

Schválené dokumenty jsou zveřejněny v sekcích O komoře / Vnitřní předpisy adalší dokumenty, Pro členy / Sněmy a Pro členy / Rozpočet KA ČR.

30 duben

Co přinesla velká novela daňového řádu

Pro členy

Čtvrté číslo letošního Auditora je celé věnováno daním. A článek garanta tohoto čísla, Jana Molína, se věnuje změnám, které přinesla velká novela daňového řádu, která vstoupila v účinnost hned první den letošního roku. Článek upozorňuje na nejdůležitější změny daňově procesních pravidel a poskytuje k nim i stručné vysvětlení.

 

08 duben

Jak na zapomenuté heslo na webu KA ČR?

Pro členy

Pokud máte problémy s přihlášením na web komory a chcete se přihlásit na informační on-line schůzku k distančnímu sněmu KA ČR, kde se bude diskutovat o navržených změnách vnitřních předpisů a další agendě, která je běžnou součástí prezenčních sněmů, naleznete v tomto příspěvku snadný návod.

01 duben

Víte jak probíhá kybernetický útok?

Pro členy

Tomáš Matějíček ve svém článku v aktuálním čísle Auditora nabízí dokonce čtyři scénáře kybernetických útoků, se kterými se můžeme běžně setkat. Dva asi známe všichni, podezřelý e-mail nebo slabé heslo, s dalšími se setkávají spíše ajťáci, podstatné však je, co všechno potom může úspěšný hacker sledovat. Zaujali jsme vás?

31 březen

Aktualizace formuláře 204 Příručky pro provádění auditu

Komora
Pro členy

Oddělení metodiky ve spolupráci s výborem pro metodiku auditu KA ČR aktualizovalo příklad formuláře pro auditní dokumentaci v oblasti účetních odhadů obsažený v Příručce pro provádění auditu.

19 březen

Ověření zprávy o odměňování

Komora
Pro členy

Jak by měl auditor postupovat při ověření požadovaném §121q zákona č. 256/2004 Sb.? Obsahuje zpráva o odměňování připravená dle požadavku tohoto zákona informace požadované §121p odst. 1? Bude výstupem tohoto ověření samostatná zpráva auditora?

05 březen

Vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR připravila doporučení pro vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF.

05 březen

O analytických testech v Auditoru č. 2

Pro členy

Analytické testy před vydáním zprávy jsou jedním z nejvíce nedoceňovaných a opomíjených kroků, přitom můžou být pro auditora velice užitečné. Více k analytickým testům v aktuálním čísle časopisu Auditor.

04 březen

Upozornění KA ČR na osoby, které se vydávají za auditory

Komora

Upozorňujeme statutární orgány a vedení účetních jednotek, aby si ve svém zájmu ověřili na stránkách Komory auditorů ČR, že pro ověření účetních závěrek a přezkoumání hospodaření, angažují auditora, který je držitelem oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb.