Archiv aktualit


25 březen

Reakce KAČR na COVID19

diskuze test

Aktuální informace ohledně fungování úřadu a metodických doporučení v reakci na pandemii COVID19 naleznete zde.

03 duben

WEBINÁŘ (videokonference) "Nad dotazy auditorů" - 20. 4. zdarma

Pro členy

Poslední místa na webináři z oblasti metodiky auditu, podmínka viz detail akce
03 duben

Sdělení MF ČR k prohlášení CEAOB v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Pro členy

Ministerstvo financí ČR uveřejnilo na svých stránkách sdělení k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) ze dne 25. 3. 2020 v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na povinný audit účetních závěrek. Sdělení naleznete zde.
03 duben

UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Finanční účetnictví I

Pro členy

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Finanční účetnictví I, která se měla uskutečnit dne 17. dubna 2020.

31 březen

UPOZORNĚNÍ: ruší se kurz Finanční účetnictví I

Pro členy

Na základě rozhodnutí prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze vládou ČR se ruší kurz Finanční účetnictví I, který měl probíhat 6. 9. dubna 2020.

27 březen

Ruší se zkouška Auditing I.

Pro členy

Na základě rozhodnutí prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze vládou ČR se ruší dílčí část auditorské zkoušky Auditing I., která se měla uskutečnit dne 3. dubna 2020.

31 březen

Termín pro navrhování kandidátů do volených orgánů prodloužen

Pro členy
Sněm

Termín navrhování kandidátů je prodloužen do 22. května. Navíc nyní můžete kandidaturu jednoho člena zaslat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete zde a v sekci Pro členy / Sněmy.

22 březen

Dopis předsedy DK k aktuální situaci

Kontrola
Pro členy

Dozorčí komise KA ČR odkládá všechny kontroly naplánované do 14. dubna 2020 a nabízí možnost provést kontrolu „na dálku“. Pokud tak nebude možno, náhradní termíny kontrol budou stanoveny po dohodě s kontrolovanými auditory tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky.
Celé vyjádření předsedy Dozorčí komise KA ČR, Jiřího Viktorína, si můžete přečíst zde.

26 březen

Poštovní datové zprávy zdarma

Pro členy

Ministerstvo vnitra nabízí uživatelům datových schránek v době mimořádných opatření službu Poštovní datové zprávy zdarma. Více informací naleznete v textu tohoto příspěvku.

16 březen

UPOZORNĚNÍ – UZAVŘENÍ úřadu KA ČR pro veřejnost

Komora

Počínaje dnem 16. 3. bude úřad KA ČR uzavřen pro veřejnost.

Osobní jednání budou probíhat výjimečně a pouze po předchozí domluvě s členy volených orgánů nebo zaměstnanci úřadu.