Archiv aktualit


22 červen

KA ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka.
Jedná se o audit účetní závěrky Komory auditorů ČR sestavené k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023.

16 červen

Zákaz poskytování auditorských služeb subjektům z Ruska

Legislativa

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 879 ze dne 3. června 2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení“).

16 červen

Nominujte kandidáty do orgánů KA ČR, termín prodloužen do 26. srpna 2022

Pro členy
Sněm

Letošní listopadový sněm bude volit sedm členů a šest náhradníků do výkonného výboru,jedenáct členů a čtyři náhradníky do dozorčí komise,sedm členů a tři náhradníky do kárné komise a v doplňovacích volbách jednoho člena a dva náhradníky do volební komise. Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů, včetně vzoru pro navrhování na dvou lístcích, naleznete zde.


14 červen

Insolvence a likvidace – téma pátého čísla časopisu Auditor

Pro členy

Hned první tematický článek aktuálního Auditora s názvem Insolvenční řízení a porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti autorů Moniky Randákové a Jiřího Peláka nabídne podrobný přehled o postupech při insolvenčním řízení. A další články k tomuto tématu následují, přejeme inspirativní čtení.

08 červen

Výroční finanční zpráva pro emitenty

Legislativa

Dne 29. dubna 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Součástí novelizovaných právních předpisů je také zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

09 květen

Auditor č. 4 se věnuje auditní stopě a dalším problémům auditu

Pro členy

Čtvrté číslo Auditora je věnováno vybraným problémům auditu. O jednom z nich se ve svém článku rozepsal člen Dozorčí komise KA ČR Václav Moll, věnuje se v něm auditní stopě.

12 duben

Výzva auditorům ověřujícím výnosy či příjmy pro účely zemědělských dotací

Pro členy

Na společném jednání zástupců Komory auditorů ČR (KA ČR), Ministerstva zemědělství ČR (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které se uskutečnilo 6. dubna 2022, se diskutovalo o možnostech vyjádření auditora k výnosům, resp. příjmům, ze zemědělské činnosti pro účely zemědělských dotací.

12 duben

IFRS – téma třetího čísla letošního Auditora

Pro členy

Třetí letošní číslo časopisu Auditor jsme věnovali mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Jejich aktuální vývoj představil ve svém článku David Svoboda.
05 duben

Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Komora
Pro členy

Zveřejňujeme stanovisko k vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ v účetních závěrkách s rozvahovým dnem 28. 2. 2022 a později.
29 březen

Vyjádření ke zjištění MF ČR z dozoru nad přezkoumáním hospodaření ÚSC prováděném auditory

Pro členy

Zveřejňujeme vyjádření výboru pro veřejný sektor ke zjištění MF ČR z dozoru nad přezkoumáním hospodaření ÚSC prováděném auditory.