Archiv aktualit


22 říjen

Upozornění – odstávka on-line služeb v neděli 31. října

Komora
Pro členy

V neděli 31. října do 8 h. ráno nebude dostupný systém on-line plateb a nebude možno použít on-line aplikace ani objednávat školení a kurzy. Děkujeme za pochopení.

21 říjen

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila metodickou pomůcku pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

18 říjen

Sněm auditorů KA ČR v roce 2022

Komora
Pro členy
Sněm

Poznamenejte si do diářů: v pondělí 14. listopadu 2022 se uskuteční XXVIII. sněm auditorů KA ČR.

15 říjen

V aktuálním Auditorovi si přečtěte o novinkách v AML a evidenci majitelů

Pro členy

Sedmé číslo časopisu Auditor je věnováno dvěma letošním změnám - novele AML zákona a vzniku nového zákona o evidenci skutečných majitelů. V prvním tematickém článku se oběma věnuje Martina Chrástková z Finančního analytického úřadu.
Zajímavé čtení Vám přeje redakce.

13 říjen

Sedmá společná konference auditorů se zaměřila na podvody a forenzní šetření

Pro členy

Ve čtvrtek 23. září se po roční přestávce sešli auditoři z KA ČR, NKÚ, ČIIA a RVDA se zástupci ministerstva financí na pravidelné podzimní konferenci, která byla tentokrát věnována podvodům, způsobům jejich předcházení a různým postupům šetření těchto podvodů.

Podrobnější informace naleznete zde.

21 září

Výzva k zaslání připomínek k návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze při přeměnách

Komora
Pro členy

Oddělení metodiky KA ČR ve spolupráci s Výborem pro metodiku KA ČR připravilo návrh příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze při přeměnách.

15 září

IAASB Handbook 2020

Pro členy

2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements vydala IAASB 14. září 2021
28 červen

Omezení přístupu auditora k dokumentům v režimu utajení

Pro členy

Zakázka klienta je v režimu utajení. Během auditu klient odmítá předložit dokumenty s tím, že auditor nemá prověrku na utajené dokumenty, a tedy mu nemůže žádný z dokumentů zpřístupnit. Jaký postup je z pohledu metodiky ISA nejvhodnější?
11 květen

Dne 12. května bylo zvoleno nové prezidium KA ČR

Pro členy
Sněm

V úterý 11. května byly za přítomnosti členů volební komise sečteny volební lístky doručené do 10. května. Jména nových členů výkonného výboru a volební komise naleznete v sekci Pro členy / Sněmy. Ve středu 12. května výkonný výbor v novém složení zvolil členy prezidia.

11 květen

Výsledky hlasování na XXVII. sněmu KA ČR

Pro členy
Sněm

 Do pondělí 10. května měli členové KA ČR možnost hlasovat pro změny některých vnitřních předpisů a volit polovinu členů výkonného výboru a všechny členy volební komise. XXVII. sněmu KA ČR se korespondenčně zúčastnilo 367 auditorů.

Schválené dokumenty jsou zveřejněny v sekcích O komoře / Vnitřní předpisy adalší dokumenty, Pro členy / Sněmy a Pro členy / Rozpočet KA ČR.