Archiv aktualit


29 září

Setkání s předsedou Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou

Pro členy

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhne další setkání se zajímavou osobností, které společně pořádají KA ČR a KDP ČR.Tentokrát se můžete setkat s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, PhD., LL.M., který byl v únoru tohoto roku jmenován předsedou Nejvyššího správního soudu. Přihlásit se můžete zde. Podrobnosti naleznete zde.

23 září

Setkání auditorů v Telči

Pro členy

Ve středu 19. října 2022 proběhne v Telči neformální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory auditorů ČR. Setkání se bude konat v Aule hotelu U Hraběnky od 15.00 hod. Hlavními tématy budou dopady pandemie covid-19 na činnost auditora, novinky v oblasti pojištění auditorů či metodické pomůcky KA ČR.

14 červenec

Jak se žije auditorům v zemích V4?

Komora
Pro členy

To je téma letního čísla časopisu Auditor. Koncem května se auditoři z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska setkali už po dvacáté. Sešli se 19. a 20. května v Praze na úřadu KA ČR na (kvůli covidu dvakrát odloženém) setkání. Kromě nich přijeli o auditu diskutovat také prezidenti IFAC a Accountancy Europe Alan Johnson a Myles Thompson.

16 červen

Zákaz poskytování auditorských služeb subjektům z Ruska (aktualizováno 27. 6. 2022)

Legislativa

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 879 ze dne 3. června 2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení“).

14 červen

Insolvence a likvidace – téma pátého čísla časopisu Auditor

Pro členy

Hned první tematický článek aktuálního Auditora s názvem Insolvenční řízení a porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti autorů Moniky Randákové a Jiřího Peláka nabídne podrobný přehled o postupech při insolvenčním řízení. A další články k tomuto tématu následují, přejeme inspirativní čtení.

08 červen

Výroční finanční zpráva pro emitenty

Legislativa

Dne 29. dubna 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Součástí novelizovaných právních předpisů je také zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

09 květen

Auditor č. 4 se věnuje auditní stopě a dalším problémům auditu

Pro členy

Čtvrté číslo Auditora je věnováno vybraným problémům auditu. O jednom z nich se ve svém článku rozepsal člen Dozorčí komise KA ČR Václav Moll, věnuje se v něm auditní stopě.

12 duben

Výzva auditorům ověřujícím výnosy či příjmy pro účely zemědělských dotací

Pro členy

Na společném jednání zástupců Komory auditorů ČR (KA ČR), Ministerstva zemědělství ČR (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které se uskutečnilo 6. dubna 2022, se diskutovalo o možnostech vyjádření auditora k výnosům, resp. příjmům, ze zemědělské činnosti pro účely zemědělských dotací.

12 duben

IFRS – téma třetího čísla letošního Auditora

Pro členy

Třetí letošní číslo časopisu Auditor jsme věnovali mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Jejich aktuální vývoj představil ve svém článku David Svoboda.
05 duben

Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Komora
Pro členy

Zveřejňujeme stanovisko k vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ v účetních závěrkách s rozvahovým dnem 28. 2. 2022 a později.