Archiv aktualit


04 listopad

Nabídka školení pro auditory na 1. pololetí 2020

Komora

je zveřejněna v sekci Vzdělávání a publikace / E-shop / Kurzy a školení pro auditory a uchazeče.

18 říjen

Víte, co je zajišťovací účetnictví?

Pro členy

Pokud váháte, doporučujeme článek Heleny Vojáčkové, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Auditor.

04 říjen

KA ČR je na LinkedIn

Komora
Pro členy

Na síti LinkedIn nově najdete profil Komory auditorů ČR.

27 září

Sněm auditorů KA ČR v roce 2020

Komora
Pro členy
Sněm

Poznamenejte si do diářů: ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se uskuteční XXVII. sněm auditorů KA ČR.

17 září

Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi

Komora
Pro členy

Pokud Velká Británie opustí k 31. říjnu 2019 Evropskou unii (dále jen “EU”) bez dohody, což se aktuálně předpokládá, auditoři a auditorské společnosti z Velké Británie, kteří auditují společnost založenou mimo EU/Evropský hospodářský prostor (př. Velká Británie), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, by museli být registrováni v České republice.

11 září

Změna ve znění příkladu zprávy o věcných zjištěních - k požadavku § 105 insolvenčního zákona

Komora
Pro členy

Na základě obdržených podnětů, které se týkaly skutečnosti, že zpráva auditora o věcných zjištěních v dosavadním znění nemusí být vždy soudem pro účely schválení insolvenčního návrhu akceptována, přistoupil Výbor pro metodiku auditu ke změně použitých formulací.

16 červenec

Zúčastněte se průzkumu ohledně auditu malých a středních společností

Komora
Pro členy

Výbor pro SME/SMP Komory auditorů České republiky vyzývá všechny auditory méně komplexních společností (dříve malých a středních), aby se zúčastnili krátkého průzkumu pořádaného IAASB zaměřujícího se na problematické oblasti aplikace Mezinárodních standardů auditu (ISA) při auditu méně komplexních společností.

01 červenec

Každý, kdo se snaží dělat poctivý audit, si zaslouží hluboký respekt

Pro členy

To jsou slova Moniky Vítové, předsedkyně kontrolního výboru RVDA, která zazněla v rozhovoru pro prázdninové číslo Auditora věnované řízení kvality. 

25 červen

Výklad pojmu "veřejná instituce"

Pro členy

Podle judikátu Ústavního soudu je pod pojem veřejné instituce podle zákona
č. 106/1999 Sb. zahrnuta také jakákoliv obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, případně veřejnoprávní korporace.