Archiv aktualit


22 leden

Upozornění – nedostupnost webu 24. ledna v noci

Komora
Pro členy

Od pátku 24. ledna 23 h. do soboty 25. ledna  do 2 h. nebude dostupný web KA ČR ani on-line aplikace. Děkujeme za pochopení.

21 leden

Navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 27. března

Komora
Pro členy

Sněm auditorů bude letos volit nové členy Výkonného výboru a Volební komise Komory auditorů ČR. Volební komise v souladu s usnesením sněmu z listopadu 2018, který vyhlásil volby na listopad 2020, stanovila termín 27. března 2020 pro přijímání návrhů na kandidáty. 

20 leden

Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky menších konsolidačních celků.

 

16 leden

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2020

Pro členy

Fixní příspěvky auditorů, auditorských společností a asistentů auditora pro rok 2020 jsou splatné ke dni 31. ledna 2020.
10 leden

Zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví

Pro členy

Poslední číslo Auditora roku 2019 je věnováno veřejnému sektoru, školství a výzkumu. A účetnímu zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví se také věnuje příspěvek Marka Jošta.

04 prosinec

Co auditora zajímá ve výroční zprávě?

Pro členy

Primární úlohou auditora je ověření účetní závěrky. Výroční zprávy však kromě závěrky osahují i další informace a na ty se zaměřil článek Michala Štěpána v letošním devátém Auditorovi.

26 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2020

Komora
Pro členy

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 20. listopadu 2018, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2020 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory. Na finální verzi rozpočtu se podívejte zde.

18 listopad

Metodická pomůcka pro nestátní nevýdělečné organizace

Komora
Pro členy

Výbor pro veřejný sektor připravil a na listopadovém jednání schválil aktualizovanou Metodickou pomůcku k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací.

14 listopad

Jak posoudit práci klientova experta

Pro členy

V čísle časopisu, které právě držíte v rukou, najdete, kromě jiných článků, jejichž spojovacím tématem jsou spřízněné strany, také článek Pavla Doláka o tom, jak postupovat při posuzování práce klientova experta.