Archiv aktualit


26 leden

Informace k prioritnímu vzdělávacímu tématu ESG

ESG
Pro členy

V pátek 26. ledna 2024 pořádala komora prostřednictví platformy Webex informační webinář ke splnění podmínek vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu (PVT) na téma ESG. 

Zde najdete prezentaci a nahrávku webináře spolu s informacemi k tématu vzdělávání v oblasti ESG a krátkým instruktážním videem k plnění testů v platformě Competent.

19 únor

Komora auditorů hledá metodika a kontrolora kvality

Komora
Kontrola

Komora auditorů ČR vyhlásila výběrové řízení na pozice Metodik auditu a účetnictví a Kontrolor kvality auditorské činnosti. Více informací naleznete zde.
10 duben

Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Legislativa

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku přinesla mimo jiné i změnu definice čistého obratu. Zatímco před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. 1. 2024 zahrnuje čistý obrat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb.

05 duben

Zpráva auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce

Pro členy

Rádi bychom Vám připomněli, že potřebnou metodiku ke zpracování zprávy auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce, naleznete na našich stránkách.
05 duben

Webináře ke standardu LCE

IFAC

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář "An Introduction to the ISA for LCE", další webinář  "Roadmaps to using the IAASB´s ISA for LCE in Europe" pořádá Accountancy Europe, EFAA for SMEs a IFAC 18. dubna 2024.

18 březen

Webinář IAASB ke standardu LCE

IFAC

IAASB pořádá 3. dubna 2024 webinář, na kterém chce seznámit s novým mezinárodním auditorským standardem pro audit méně komplexních účetních jednotek (LCE).

07 březen

Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

IFAC
Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad druhého dílu ze série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách. Cílem této série je poskytnout malým auditorským firmám praktickou podporu při implementaci ISQM 1 a dalších souvisejících standardů.

06 březen

Požadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (ESG)

ESG
Pro členy

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách Komory oprávnění k provádění zpráv o udržitelnosti (ESG).
Současně je možné si stáhnout Žádost o vydání dodatku k oprávnění (ESG) a to na základě splnění všech podmínek stanovených Komorou.

06 březen

ESG na webu KA ČR

ESG
Pro členy

Rádi bychom Vám připomněli, že základní informace, ale taktéž přehled legislativy věnující se problematice ESG najdete v sekci Metodika – Metodické pomůcky – ESG.

05 březen

Nedostatky ve výročních zprávách investičních společností a investičních fondů

Pro členy

Komora auditorů České republiky obdržela 4. 3. 2024 dopis ČNB, ve kterém je uveden souhrn opakovaných nedostatků identifikovaných ČNB v souvislosti s kontrolou výročních zpráv investičních společností a investičních fondů za kalendářní rok 2022 a účetní období končící v průběhu roku 2023. Dopis je auditorům přístupný v uzavřené části webových stránek.