Archiv aktualit


11 leden

Jak na zapomenuté heslo na webu KA ČR?

Pro členy

Pokud máte problémy s přihlášením na web komory naleznete v tomto příspěvku snadný návod.

05 leden

Nominujte kandidáty do orgánů KA ČR, termín je 25. března

Pro členy
Sněm

Letošní listopadový sněm bude volit sedm členů a šest náhradníků do výkonného výboru,jedenáct členů a čtyři náhradníky do dozorčí komise,sedm členů a tři náhradníky do kárné komise a v doplňovacích volbách jednoho člena a dva náhradníky do volební komise. Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů, včetně vzoru pro navrhování na dvou lístcích, naleznete zde.


05 leden

Zveřejňujeme další ukázky ze spisu auditora

Pro členy

V části Metodika - Ukázky ze spisu auditora naleznete další část ukázek.

29 prosinec

Metodická pomůcka k uplatňování Etického kodexu platného od 15. června 2021

Pro členy

Doporučujeme auditorům řídit se touto metodickou pomůckou.
02 prosinec

Informace k fungování úřadu od 6. prosince 2021

Komora

Vzhledem k přetrvávající covidové situaci bude úřad KA ČR od 6. prosince 2021 fungovat v omezeném režimu. Preferovaný způsob komunikace je elektronickou formou, v případě osobního jednání vás žádáme o předchozí domluvu.

01 prosinec

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pomůcka byla schválena Výkonným výborem s účinností od 30. listopadu 2021.


24 listopad
22 listopad
20 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2022

Komora
Pro členy

Rozpočet na rok 2022 s důvodovou zprávou a průběžné výsledky hospodaření v roce 2021 s důvodovou zprávou jsou zveřejněny v části Pro členy.

12 listopad

Mezinárodní auditorské standardy ISA 315R a ISRS 4400R

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaných mezinárodních auditorských standardů ISA 315 R "Identifikace a vyhodnocení rizik materiální nesprávnosti" a ISRS 4400 "Dohodnuté postupy".