Archiv aktualit


29 červen

Upozornění pro uchazeče ve zkouškovém systému

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že od června 2017 došlo s okamžitou platností k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

15 červen

Anketa pro auditory ve veřejném a neziskovém sektoru

Výbor pro veřejný sektor KA ČR chce v rámci své činnosti zmapovat ve veřejném/neziskovém sektoru oblasti, ve kterých byste potřebovali „metodickou pomoc“ KA ČR. Z tohoto důvodu připravil Výbor pro veřejný sektor, ve spolupráci s oddělením vzdělávání KA ČR, tuto anonymní anketu, o jejíž vyplnění Vás prosíme. Odkaz na anketu naleznete zde.

06 červen

Seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“ 5. října v Praze

Pro členy

Ve čtvrtek 5. října 2017 se uskuteční seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“. Pozvánku na seminář s programem naleznete zde. Kapacita semináře je naplněna.

19 duben

Vzdělávací akce k povinnému vzdělávacímu tématu vyhlášenému VV pro rok 2017

Komora

Oddělení vzdělávání (KPV) zařazuje již od roku 2016 postupně do nabídky vzdělávání školení a klubová setkání, která souvisí s povinným vzdělávacím tématem (PVT) vyhlášeným výkonným výborem KA ČR pro kalendářní rok 2017 (do plnění byla započtena účast i na vybraných školeních z podzimu roku 2015).

Termín pro splnění: 31.12.2017, rozsah plnění: 12 hodin.

14 březen

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Legislativa

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

10 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2017 se podává do 31. března 2017

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2017 se předkládá do 31. března 2017 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2017. 
01 březen

Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Legislativa

MŠMT vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

28 únor

Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

Komora

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.

19 leden

Zveřejněna metodická pomůcka pro SME/SMP

Komora

KA ČR zveřejnila metodickou pomůcku pro malé a střední podniky a auditorské praxe (SME/SMP).

10 leden

Novela zákona o účetnictví – nefinanční informace

Legislativa
Účetnictví

Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů v částce 185 vyhlášen zákon č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví).