Archiv aktualit


11 květen

Setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory

Komora
Pro členy

Ve středu 30. května 2018 odpoledne se v hotelu Lafonte v Karlových Varech uskuteční další regionální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory. Akce je určena výhradně pro členy Komory a je zdarma.

Hlavním tématem setkání bude Nová zpráva auditora.

Přihlášení je možné e-mailem na snajdrova@kacr.cz nebo přes e-shop .
04 květen

Daně a jak na ně?

Pro členy

Na tuto otázku vám odpoví čtvrté číslo časopisu Auditor. Přesněji na aktuální vývoj v oblasti daní, výhled do budoucna nabídneme v příštím čísle.

27 duben

OPAKOVANÁ VÝZVA - navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. května

Komora
Pro členy
Sněm

Vzhledem k tomu, že Volební komise neobdržela do stanoveného termínu 15. dubna 2018 dostatečný počet návrhů na kandidáty do Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise, prodloužila termín pro další návrhy kandidátů (v souladu s volebním řádem § 3, odst. 5) do čtvrtka 31. května 2018.
 

23 duben

O svatém Vojtěchu časopis Auditor ve schránce nalézti – o výborech pro audit mnohé zvěděti

Pro členy

Třetí letošní číslo Auditora jsme věnovali výborům pro audit a práci Rady pro veřejný dohled nad auditem. A co ten svatý Vojtěch v nadpisu upoutávky? Ten odkazuje k praktické pomůcce, kterou sepsal Stanislav Staněk.

18 duben

Nabídka školení pro auditory na 2. pololetí 2018

Komora

je zveřejněna v sekci Vzdělávání a publikace / E-shop / Kurzy a školení pro auditory a uchazeče / Školení pro auditory.29 březen

Upozornění na povinnosti ze zřízených datových schránek statutárním auditorům

Pro členy

Zřízením datových schránek vznikly statutárním auditorům nové povinnosti. Jedná se např. o povinnost podat daňová přiznání výhradně elektronicky pomocí datové schránky. Tato povinnost se týká i statutárních auditorů – zaměstnanců.

27 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2018 se podává do 31. března 2018

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2018 se předkládá do 31. března 2018 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2018. 
21 únor

Džungle neziskovek a jak se v ní vyznat

Komora
Pro členy

Mezi nestátní neziskové organizace patří právnické osoby s velmi různorodou právní formou založené speciálními zákony. Neziskovkám je věnováno letošní první číslo časopisu Auditor, které přináší alespoň trochu světla do této obsáhlé a pestré oblasti. 

11 leden

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a ČÚS

Legislativa
Účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 158 byly 15.12. 2017 vyhlášeny: vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb. a vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb.

03 leden

Vybrané postupy z auditorské praxe aneb co najdete v letošním posledním čísle Auditora

Pro členy

Téma posledního čísla roku 2017 autoři pojali ryze prakticky, jak tomu napovídá i jeho název: Vybrané auditorské postupy. Jednotliví autoři se v něm zaměřili na mzdy, výnosy, rezervy, časové rozlišení a další oblasti auditu, se kterými se každý auditor setkává dnes a denně.