Hugo a Sally

Hugo a Sally se baví o materialitě - z časopisu Auditor 7/2017

Hugo a Sally se baví o podvodu - z časopisu Auditor 8/2017

Hugo a Sally se baví o inventurách - z časopisu Auditor 9/2017

Hugo a Sally se baví o konfirmacích - z časopisu Auditor 10/2017

Hugo a Sally se baví o účetních odhadech - z časopisu Auditor 1/2018

Hugo a Sally se baví o vyhodnocení nesprávností - z časopisu Auditor 2/2018

Hugo a Sally se baví o předpokladu nepřetržitého trvání - z časopisu Auditor 3/2018

Hugo a Sally se baví o účetní závěrce - z časopisu Auditor 4/2018

Hugo a Sally se baví o archivaci spisu - z časopisu Auditor 5/2018

Hugo a Sally se baví o ostatních službách - z časopisu Auditor 7/2018

Hugo a Sally se baví o praní špinavých peněz - z časopisu Auditor 8/2018

Hugo a Sally se baví o vyhodnocování rizik - z časopisu Auditor 9/2018

Hugo a Sally se baví o předběžných analytických postupech - z časopisu Auditor 1/2019

Hugo a Sally se baví o snížení hodnoty dlouhodobého majetku - z časopisu Auditor 2/2019

Hugo a Sally se baví o následných událostech - z časopisu Auditor 3/2019

Hugo a Sally se baví o rezervách - z časopisu Auditor 4/2019

Hugo a Sally se baví o prvním roce auditu - z časopisu Auditor 5/2019

Hugo a Sally se baví o auditu skupiny - z časopisu Auditor 6/2019

Hugo a Sally se baví o významném riziku podvodu na výnosech - z časopisu Auditor 7/2019

Hugo a Sally se baví podruhé o materialitě - z časopisu Auditor 8/2019

Hugo a Sally se baví podruhé o identifikaci a vyhodnocení rizik - z časopisu Auditor 9/2019

Hugo a Sally se opět baví o inventurách - z časopisu Auditor 10/2019

Hugo a Sally se baví o ocenění (znehodnocení) zásob - z časopisu Auditor 1/2020

Hugo a Sally se baví o analytických testech věcné správnosti - z časopisu Auditor 2/2020

Hugo a Sally se baví podruhé o analytických testech - z časopisu Auditor 3/2020

Hugo a Sally se opět baví o konfirmacích - z časopisu Auditor 4/2020

Hugo a Sally se baví o finančních investicích - z časopisu Auditor 5/2020

Hugo a Sally se baví o derivátech - z časopisu Auditor 6/2020

Hugo a Sally se baví o kontrole kvality - z časopisu Auditor 7/2020

Hugo a Sally se baví o IT v auditu - z časopisu Auditor 8/2020

Hugo a Sally se baví o akceptaci zakázky - z časopisu Auditor 9/2020

Hugo a Sally se baví o vzdáleném provádění auditu v důsledku COVID-19 - Auditor 10/2020

Hugo a Sally se baví o novém standardu pro audit účetních odhadů - Auditor 1/2021

Hugo a Sally se baví o nejistotě - z časopisu Auditor 2/2021

Hugo a Sally se baví o detailním testování - z časopisu Auditor 3/2021

Hugo a Sally se opět baví  o detailním testování - z časopisu Auditor 4/2021

Hugo a Sally se baví o příloze v účetní závěrce - z časopisu Auditor 5/2021

Hugo a Sally se baví o projednání výsledků auditu - z časopisu Auditor 6/2021

Hugo a Sally se baví o auditorovi a asistentovi auditora - z časopisu Auditor 7/2021