Plnění KPV

Plnění KPV v roce 2021 se řídí novým zněním Vnitřního předpisu pro KPV- zveřejněn na webu komory v části:  O komoře / Vnitřní předpisy a další dokumenty . Na základě opakovaných dotazů ze strany auditorů upřesňujeme následující

PODMÍNKY PLNĚNÍ KPV PRO ROK 2021 - konkrétní informace k počtu hodin a formám plnění pro rok 2021 - podle přechodných ustanovení § 7 odst. 2:

  • pro rok 2021 je stanovený rozsah KPV nejméně 40 hodin pro auditory a 20 hodin pro asistenty auditora - zůstává v platnosti požadavek § 3;
  • pro rok 2021 se u e-learningových kurzů a webinářů organizovaných odbornými institucemi neuplatní omezení maximálního počtu hodin (nový předpis § 3 odst. 3 písm. d).


Další důležité odkazy pro plnění KPV (platné pro rok 2021):

SEZNAM JINÝCH ODBORNÝCH INSTITUCÍ, které jsou odsouhlaseny výkonným výborem Komory pro účely započtení účasti auditorů na vzdělávání do KPV - ve smyslu vnitřního předpisu KA ČR pro KP

Informace k započtení účasti na vzdělávacích akcích do kontinuálního profesního vzdělávání auditorů (KPV) u jiných odborných institucí (agentur)

Jiné akce a činnosti, jejichž započtení do KPV podléhá odsouhlasení výkonným výborem Komory  - ve smyslu vnitřního předpisu KA ČR pro KPV

Asistenti auditora – vzdělávání a vykazování KPV