Plnění KPV

PODMÍNKY PLNĚNÍ KPV PRO ROK 2021

konkrétní informace k počtu hodin a formám plnění pro rok 2021 - (nejen) podle přechodných ustanovení § 7 odst. 2 Vnitřního předpisu pro KPV:

  • pro rok 2021 je stanovený rozsah KPV nejméně 40 hodin pro auditory a 20 hodin pro asistenty auditora - zůstává v platnosti požadavek § 3;
  • pro rok 2021 se u e-learningových kurzů a webinářů organizovaných odbornými institucemi neuplatní omezení maximálního počtu hodin (§ 3 odst. 3 písm. d)


PŘEHLED ÚČASTI AUDITORA NA PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

doručí každý auditor samostatně Komoře prostřednictvím online formuláře nejpozději do 31. ledna 2022
  • pro vyplnění Přehledu je třeba se přihlásit pod přístupovými údaji auditora ne pod přístupovými údaji auditorské firmy
  • v případě, že své přístupové údaje neznáte, využijte návodu Jak získat zapomenuté heslo
  • za asistenta auditora potvrzuje splnění auditor odpovědný za odbornou praxi - KPV za asistenta se prokazuje pouze v případě, že se asistent v daném roce neúčastnil žádné auditorské zkoušky nebo za něj firma za daný rok nevykázala přehled odborné praxe)


KTERÉ JINÉ ODBORNÉ INSTITUCE LZE UVÉST V PŘEHLEDU DO ČÁSTI JINÉ AKCE:

Seznamy jiných odborných institucí pro plnění KPV mimo Komoru - § 2 a 3

Další akce a činnosti, jejichž započtení do KPV podléhá odsouhlasení výkonným výborem Komory


S případnými dotazy se obracejte na referentky vzdělávání (profesní vzdělávání členů KA ČR) - kontakty na e-mail a mobil najdete na titulní webové stránce www.kacr.cz/O Komoře/Kontakty - děkujeme.
NOVÉ - platí pro KPV od roku 2022:

Poskytování vzdělávání auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání (podmínky platné od roku 2022)

SEZNAM (již odsouhlasených) AUDITORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (průběžně aktualizován)