Etický kodex Komory auditorů ČR

Mezinárodní etický kodex pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti)
- s účinností od 15. června 2019 s výjimkou částí s odlišně upravenou účinností

Archiv