Etický kodex Komory auditorů ČR

Etický kodex (vydání 2023)

Přímý odkaz na anglické znění dokumentu na stránkách IFAC: zde


Archiv