Podněty

Pokud chcete zaslat Komoře auditorů ČR podnět k činnosti auditorského subjektu nebo KA ČR, můžete využít formuláře nebo zaslat podnět přímo v textu e-mailu na adresu kacr@kacr.cz.