Kontakty na pracovníky úřadu KA ČR

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz

* V případě potřeby spojení prosím kontaktujte sekretariát.

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení

ředitel

Ing. Jiří Mikyna

733 525 270

sekretariát Dagmar Johnová
Bc. Ester Middleditch
603 412 739
604 100 324
vnější vztahy, kontakt pro média

Vladimíra Karlová
Bc. Aneta Čermáková
734 570 930
777 104 803
účtárna Miluše Polánská
Ing. Lucie Bohatová

*

*

tajemník Kárné komise - právník
asistentka tajemníka - právník
Mgr. Jan Mitręga
JUDr. Irena Slabá
734 254 484
734 446 330
auditorské zkoušky Jitka Pagačová 603 816 114
vedení rejstříku auditorů Ing. Libuše Šnajdrová 604 100 281
vedení rejstříku asistentů auditora
vzdělávání před auditorskými zkouškami

Mgr. Veronika Rojková
Hana Švecová

734 254 487
732 427 945

profesní vzdělávání členů KA ČR
Iva Julišová
Světlana Koktová
603 891 760
731 110 752
metodika účetnictví a audit

Ing. Lenka Rückerová

Alena Beranová, DiS.

ing. Martina Křížová Chrámecká

*

*

739 443 731

kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Rudolf Heřmanský
Ing. Jana Stružinská
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová
Ing. Marie Sedlmaierová

604 241 732
603 491 273
737 379 444
739 430 915
734 300 216
*
604 100 867

605 100 921