Kontakty na pracovníky úřadu KA ČR

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení
ředitel Ing. Jiří Mikyna 224 212 670
sekretariát Dagmar Johnová
Bc. Ester Middleditch
224 222 178
221 602 176
vnější vztahy, kontakt pro média

Vladimíra Karlová
Bc. Aneta Čermáková
221 602 289
221 602 407
účtárna Miluše Polánská
Ing. Lucie Bohatová
221 602 102
221 602 102
tajemník Kárné komise - právník
asistentka tajemníka - právník
Mgr. Jan Mitręga
JUDr. Irena Slabá
221 602 389
221 602 389
auditorské zkoušky Jitka Pagačová 221 602 299
vedení rejstříku auditorů Ing. Libuše Šnajdrová 221 602 195
vedení rejstříku asistentů auditora
vzdělávání před auditorskými zkouškami

Mgr. Veronika Rojková
Hana Švecová

221 602 225
221 602 377

profesní vzdělávání členů KA ČR
Iva Julišová
Světlana Koktová
221 602 441
221 602 220
metodika účetnictví a auditu

Ing. Lenka Rückerová
Alena Beranová, DiS.

221 602 425
221 602 218

kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Rudolf Heřmanský
Ing. Jana Stružinská
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová
Ing. Marie Sedlmaierová

221 602 203
221 602 126
221 602 223
221 602 369
221 602 125
221 602 171
221 602 129
221 602 194