Kontakty na pracovníky úřadu KA ČR

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz

* V případě potřeby spojení prosím kontaktujte sekretariát.

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení

ředitel

Ing. Jiří Mikyna

733 525 270

sekretariát Mgr. Sára Baumgartnerová
Vladěna Ceplechová
703 147 078
703 147 068
vnější vztahy, kontakt pro média

Bc. Aneta Boučková
Vladimíra Karlová
Ing. Lenka Zouharová, Ph.D.
777 104 803
734 570 930
723 019 754
účtárna Miluše Polánská
Ing. Lucie Trumpusová

739 567 471
703 147 067

tajemník Kárné komise - právník
právník - asistent tajemníka Kárné komise
Mgr. Jan Mitręga
Mgr. Patricie Dolanská
734 254 484
734 446 330
auditorské zkoušky Bc. Ester Middleditch 604 100 324
vedení rejstříku auditorů Mgr. Veronika Rojková
734 254 487

vedení rejstříku asistentů auditora

vzdělávání před auditorskými zkouškami

Jitka Pagačová

Hana Švecová

603 816 114

732 427 945

profesní vzdělávání členů KA ČR
Světlana Koktová
Mgr. Kateřina Kruftová
731 110 752
603 891 760
metodika účetnictví a audit

Ing. Marie Jandová
Alena Beranová, DiS.
Ing. Klára Lukešová

739 518 037
*
739 430 915

Kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Marie Sedlmaierová
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová
Ing. Jana Kechnerová
604 241 732
603 491 273
605 100 921
734 300 216
*
604 100 867
604 100 281