Organizační struktura

Sněm Dozorčí komise Výkonný výbor Kárná komise Prezidium Úřad Výbor pro správu profese Výbor pro metodiku auditu Výbor pro SME/SMP Výbor pro auditorské zkoušky Výbor pro veřejný sektor Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání Výbor pro účetní výkaznictví Výbor pro vnější vztahy Výbor pro regulaci a rozvoj profese Redakční rada časopisu Auditing