Dotazy z praxe

V této části uvádíme zajímavé dotazy, které řešilo oddělení metodiky a účetnictví ve spolupráci s příslušnými odbornými výbory KA ČR. Dovolujeme si upozornit, že stanoviska jsou založena na znění právních předpisů a jejich převažujících interpretacích odpovídajících době jejich vzniku, proto doporučujeme ověřit si uvedené závěry.

Dovolujeme si také upozornit, že KA ČR nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat funkci regulátora účetnictví a auditu. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. KA ČR tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla třetím osobám v souvislosti s využíváním názoru prezentovaného v níže uvedených stanoviscích.

Jak postupovat při kladení dotazů naleznete zde.


STANOVISKA K DOTAZŮM

Archiv dotazů

GDPR

  • GDPR - znění nařízení, dotazy a odpovědi, články a další materiály