Úřední deska

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorky Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejího jména a čísla oprávnění, a to ve formě razítka. Doporučujeme všem, kteří mají pochybnost o autenticitě dokumentů označených razítkem auditorky, aby ji kontaktovali a ověřili si, že se jedná o dokumenty označené skutečně Ing. Magdalenou Štěpánkovou. Kontakty na ní je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 2. 7. 2020)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Johany Otrubové, ev. číslo 2075

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorky Ing. Johany Otrubové, ev. číslo 2075, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejího jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedenou auditorkou, aby ji kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorkou Ing. Johanou Otrubovou. Kontakty na ni je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 8. 4. 2020)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 29. 6. 2016)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Jaroslava Brtáně, o. č. 0139

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditora Jaroslava Brtáně, ev. č. 0139, upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, aby kontaktovali Jaroslava Brtáně v případě pochybností o autenticitě zprávy jím podepsané. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je zveřejněn na internetových stránkách Komory auditorů ČR. (vloženo 19.11.2013)

Upozorňujeme, že Komora auditorů ČR od 1. května 2011 nepřijímá platby v hotovosti.

Odvolací orgán

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: podatelna@rvda.cz
http://www.rvda.cz/

Auditorské zkoušky

Dovolená úřadu KA ČR

Termíny celoplošné dovolené zaměstnanců úřadu Komory auditorů ČR pro rok 2021
  • 29. 10. 2021
  • 31. 12. 2021

Své dotazy a požadavky na členy volených orgánů nebo pracovníky úřadu Komory směřujte, prosím, pokud možno mimo toto období. Děkujeme za pochopení.