Úřední deska

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 29. 6. 2016)

Upozornění na pozbytí platnosti oprávnění č. 1753 statutární auditorky Ing. Blanky Sítařové

Komora auditorů ČR upozorňuje, že statutární auditorka Ing. Blanka Sítařová, IČO 65300343, se sídlem Jugoslávská 596/27, 613 00, Brno - Černá Pole, ev. č. oprávnění 1753, není od 26. března 2015 oprávněna vykonávat auditorskou činnost, neboť k tomuto datu pozbylo platnosti její auditorské oprávnění. Komora auditorů na tuto skutečnost upozorňuje proto, že existuje důvodné podezření, že jmenovaná auditorka i po uděleném zákazu pokračovala v provádění auditorské činnosti i přesto, že o trvalém zákazu výkonu auditorské činnosti byla prokazatelně informována. Komora současně zvažuje další právní kroky k tomu, aby zamezila výkonu auditorské činnosti bez řádného oprávnění. (vloženo 21. 3. 2016)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Jaroslava Brtáně, o. č. 0139
Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditora Jaroslava Brtáně, č. opr. 0139, upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, aby kontaktovali Jaroslava Brtáně v případě pochybností o autenticitě zprávy jím podepsané. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je zveřejněn na internetových stránkách Komory auditorů ČR. (vloženo 19.11.2013)

Upozornění na pozbytí platnosti auditorského oprávnění č. 062 společnosti AZ-Audit s.r.o.
Komora auditorů ČR upozorňuje, že auditorská obchodní společnost AZ-Audit s.r.o., IČ 49707108, zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Kuncovou, se sídlem Praha 9, Kurta Konráda 6/500, PSČ 190 00, osv. č. 062, není oprávněna od 23.9.2008 poskytovat auditorské služby, zároveň i od 23.9.2008 pozbylo platnosti auditorské osvědčení č. 062.
Komora auditorů se rozhodla na tuto skutečnost upozornit, neboť existuje důvodné podezření, že společnost AZ-Audit s.r.o. pokračuje v poskytování auditorských služeb i přesto, že o zákazu byla prokazatelně informována. Komora současně zvažuje realizaci dalších právních kroků, aby další realizaci auditů bez řádného oprávnění zamezila.

Upozorňujeme, že Komora auditorů ČR od 1. května 2011 nepřijímá platby v hotovosti.

Odvolací orgán

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: podatelna@rvda.cz
http://www.rvda.cz/

Auditorské zkoušky

Dovolená úřadu KA ČR

Termíny celoplošné dovolené zaměstnanců úřadu Komory auditorů ČR pro rok 2018
  • 30. 4. 2018
  • 7. 5. 2018
  • 27. – 28.12.2018
  • 31. 12. 2018

Své dotazy a požadavky na členy volených orgánů nebo pracovníky úřadu Komory směřujte, prosím, pokud možno mimo toto období. Děkujeme za pochopení.