Úřední deska

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorky Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejího jména a čísla oprávnění, a to ve formě razítka. Doporučujeme všem, kteří mají pochybnost o autenticitě dokumentů označených razítkem auditorky, aby ji kontaktovali a ověřili si, že se jedná o dokumenty označené skutečně Ing. Magdalenou Štěpánkovou. Kontakty na ní je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 19. 1. 2023)


Upozornění na zneužití údajů auditorské společnosti Auditorská společnost CONSULT s.r.o., ev. číslo 374 a statutární auditorky společnosti Ing. Aleny Čechové, ev. číslo 1723

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorské společnosti Auditorská společnost CONSULT s.r.o., ev. číslo 374, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejích údajů, jejich razítka a stejně tak i údajů statutární auditorky Ing. Aleny Čechové, ev. číslo 1723, prostřednictvím které daná společnost provádí auditorskou činnost. Auditorská společnost zjistila, že byly neoprávněně vydány dvě zprávy, které byly označeny jejími údaji a taktéž údaji statutární auditorky Ing. Aleny Čechové a tyto zprávy nebyly vyhotoveny ani společností ani auditorkou. Doporučujeme všem, kteří mají pochybnost o autenticitě zpráv auditora označených údaji auditorské společnosti, aby ji kontaktovali a ověřili si, že se jedná o zprávy auditora vydané dotčenou auditorskou společností. Kontakty na ní je možné nalézt v rejstříku auditorů.
(vloženo 18. října 2021)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorky Ing. Magdaleny Štěpánkové, ev. číslo 1626, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejího jména a čísla oprávnění, a to ve formě razítka. Doporučujeme všem, kteří mají pochybnost o autenticitě dokumentů označených razítkem auditorky, aby ji kontaktovali a ověřili si, že se jedná o dokumenty označené skutečně Ing. Magdalenou Štěpánkovou. Kontakty na ní je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 2. 7. 2020)


Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Johany Otrubové, ev. číslo 2075

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditorky Ing. Johany Otrubové, ev. číslo 2075, upozorňuje, že došlo ke zneužití jejího jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedenou auditorkou, aby ji kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorkou Ing. Johanou Otrubovou. Kontakty na ni je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 8. 4. 2020)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů. (vloženo 29. 6. 2016)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Jaroslava Brtáně, o. č. 0139

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditora Jaroslava Brtáně, ev. č. 0139, upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, aby kontaktovali Jaroslava Brtáně v případě pochybností o autenticitě zprávy jím podepsané. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je zveřejněn na internetových stránkách Komory auditorů ČR. (vloženo 19.11.2013)

Upozorňujeme, že Komora auditorů ČR od 1. května 2011 nepřijímá platby v hotovosti.

Odvolací orgán

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: podatelna@rvda.cz
http://www.rvda.cz/

Auditorské zkoušky

Dovolená úřadu KA ČR

Termíny celoplošné dovolené zaměstnanců úřadu Komory auditorů ČR pro rok 2024
  • 23. 12. 2024

Své dotazy a požadavky na členy volených orgánů nebo pracovníky úřadu Komory směřujte, prosím, pokud možno mimo toto období. Děkujeme za pochopení.