Metodické pomůcky

Omezení odpovědnosti při aplikaci metodických pomůcek

Při rozhodování o vhodnosti použití metodické pomůcky musí auditor použít svůj vlastní odborný úsudek a zohlednit konkrétní okolnosti a podmínky prováděného auditu. Auditor bere na vědomí, že metodická pomůcka není závazným dokumentem ani nenahrazuje právní, profesní a jiné předpisy upravující činnost auditu. Zároveň bere auditor na vědomí, že v případě aplikace metodické pomůcky bude vždy brát v potaz aktuální znění relevantních právních, profesních a dalších souvisejících předpisů.

S odkazem na výše uvedené KAČR nepřebírá žádnou zodpovědnost, ani závazky, které by mohly být přímým či nepřímým důsledkem použití těchto metodických pomůcek.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené „Omezení odpovědnosti“ a beru jeho znění a důsledky plně na vědomí.