Open data

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím "…informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru.

Více informací naleznete na opendata.gov.cz.

Poslední aktualizace proběhla 11.06. 2024
(aktualizace dát probíhá vždy první pracovní den v měsíci).

Statutární
auditoři

Auditorské společnosti

Jména a názvy
společníků
auditorských společností

Stáhnout data CSV
Stáhnout data JSON
Stáhnout datové schéma JSON
Stáhnout data CSV
Stáhnout data JSON
Stáhnout datové schéma JSON
Stáhnout data CSV
Stáhnout data JSON
Stáhnout datové schéma JSON

Upozornění: Seznam statutárních auditorů obsahuje i příležitostné auditory z členských zemí EU a Švýcarské konfederace (jejich číslo oprávnění je ve formátu xx/20xx/PA)

Návod k použití

Chcete-li si prohlédnout data na svém počítači, doporučujeme stažení dat ve formátu CSV. Jedná se o formát, který je možné zobrazit v aplikacích typu MS Excel a jiných tabulkových editorech.

Návod jak otevřít soubor typu CSV v aplikaci MS Excel naleznete v oficiální nápovědě Microsoft Office zde.

Žádná data zde nejsou určená pro textové editory typu MS Word a data v těchto programech nebudou čitelná.