Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v roce 2023

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

 

Lektoři: Ing. Tomáš BARTOŠ, auditor; Ing. Martin TOCAUER, asistent auditora, členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.


Místo konání: Praha, hotel Olympik, (vysoká budova), Sokolovská 138, Praha 8 – Invalidovna

Termín konání: 6. září 2023 prezenčně

Čas konání: 9:00 - 12:00 hod. proběhne přednáška, od 12.00 do 13.00 naváže diskuze nad dotazy všech zúčastněných a lektorů

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol: 65123 

Obsah:

     

Vymezení přezkumu hospodaření jako ověřovací zakázky

Cíl přezkoumání hospodaření

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření – vazba mezi nimi 

Dokumentace

Testy věcné správnosti, analytické TVS

Materialita, výpočet velikosti vzorku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

náležitosti – struktura zprávy

vypořádání chyb a nedostatků

upozornění na rizika

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření

Hlavní identifikované nedostatky dohledovým orgánem

Prostor pro otázky a sdílení zkušeností


Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023

 

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 750,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 1.350,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .