ESG – modul 3: ESRS E2 – E5

Cena pro ostatní.
 

750 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 147

Lektoři: Ing. Helena Červená (Deloitte) + Ing. Helena Belková (Deloitte)

Termín: 27. listopadu 2024 ODPOLEDNE

Čas konání:  15:00 - 18:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny ( po splnění závěrečného testu)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Variabilní symbol:  69824

Školení v rámci vzdělávání ESG – povinné vzdělávací téma pro rok 2024 a 2025. Více informací zde.

Obsah:

Kurz představí účastníkům hlavní požadavky na zveřejňování informací dle následujících standardů:

ESRS E2 Znečistění

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E5 Využívání zdrojů a oběhového hospodářství

Zaměříme se na požadavky týkající se řízení dopadů, rizik a příležitostí, které jsou s těmito tématy spojeny, a na související ukazatele a cíle.

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH


Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.