Audit účetních odhadů a využití práce expertů

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

Lektor: Ing. Michal ŠINDELÁŘ, Ph.D., auditor, člen redakční rady časopisu Auditor, EURO-Trend Audit, a.s.

Termín konání: 4. března 2023  ONLINE

Čas konání:  9:00 - 12:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV: 3 hodiny

Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik.https://www.kacr.cz/file/7043/predpiskpv-web-2022.pdf

 

Variabilní symbol:  63924


Obsah: bude doplněn

·       


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 750,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 1.350,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .