Zdanění

Cena pro ostatní.
 

11 616 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 13. - 16. 2. 2024

Variabilní symbol akce: 60624

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.712,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.616,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M   KURZU 
 

 

13. února 2024

Úterý

 

9:00 – 12:00 (3 hod.)

Daňová teorie a politika
prof. Ing Alena Vančurová, Ph.D.

 

13:00 - 18:00 (5 hod.)

Daň z přidané hodnoty

Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch

 

14. února 2024

Středa

 

08:00 - 12:00 (4 hod.)

Daň z příjmů fyzických osob a pojistné            

prof. Ing Alena Vančurová, Ph.D.

 

13:00 - 17:00 (4 hod.)   ONLINE

Správa daní   

JUDr. Stanislav Machek, FCCA

 

15. února 2024

čtvrtek

 

08:00 - 13:00 (5 hod.)

Daň z příjmu právnických osob        

Ing. Mgr. Lenka Falešníková, LL.M.

 

16. února 2024

pátek  

 

8:00 - 12:00 (4 hod.)

Daň z příjmu právnických osob

Ing. Martin Švalbach


13:00 - 17:00 (4 hod.)

Mezinárodní  zdanění

Ing. Martin Švalbach

 

17:00 - 18:00 (1 hod.)

Spotřební a silniční daň

Ing. Martin Švalbach

 


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.