Zdanění

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 23. - 26. 6. 2019

Variabilní symbol akce: 61620

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin


P R O G R A M   KURZU   „ Z D A N Ě N Í “


 

 

                                                                                                                 

23. června 2020

úterý

09:00 - 12:30 (3,5 hod.)                   
13:30 – 17:00 (3,5 hod.)
Sociální pojistné + Daňová teorie a daňová politika

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 

 

24. června 2020

středa 

8:00 - 12:00 (4 hod.)

Správa daní    

JUDr. Stanislav Machek, FCCA

 

13:00 - 18:00 (5 hod.)

Daň z příjmů fyzických osob             

Ing. Jan Bürger

 

25. června 2020

čtvrtek

 

8:00 - 13:00 (5 hod.) 

Daň z příjmu právnických osob        

Ing. Mgr. Lenka Falešníková

 

14:00 – 18:00 (4 hod.)
Mgr. Martin Švalbach

 

 

26. června 2020

pátek

 

9:00 - 14:00 (5 hod.)

Daň z přidané hodnoty

Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch

 
Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.