Zdanění

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 14. - 17. 1. 2020

Variabilní symbol akce: 60620

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program:

14. ledna 2020
úterý

09:00 - 12:30 (3,5 hod.)
13:30 – 17:00 (3,5 hod.)

Sociální pojistné + Daňová teorie a daňová politika   
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

15. ledna 2020
středa

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Daň z přidané hodnoty
Ing. Mgr. Jiří Novák
JUDr. Richard Knobloch


14:00 - 18:00 (4 hod.)
Správa daní
JUDr. Stanislav Machek, FCCA

16. ledna 2020
čtvrtek

8:00 - 13:00 (5 hod.)   
Daň z příjmu právnických osob
Ing. Mgr. Lenka Falešníková

14:00 – 18:00 (4 hod.)
Daň z příjmu právnických osob
Mgr. Martin Švalbach


17. ledna 2020
pátek

9:00 - 14:00 (5 hod.)
Daň z příjmů fyzických osob
Ing. Jan Bürger

Změna programu vyhrazena

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.