WORKSHOP Testování IT všeobecných kontrol a automatických kontrol

Cena pro ostatní.
 

2 940 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Lektorka: Ing. Dana Pochmanová, CISA, certifikovaná auditorka podle českého Zákona o kybernetické bezpečnosti, certifikovaná auditorka informačních systémů, Cybersecurity auditorka v Řízení letového provozu ČR.

 

Termín: 21. dubna 2023 prezenčně

Čas konání:  9:00 - 15:00 hod.

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1

Variabilní symbol: 63723

Počet hodin pro zápočet do KPV:  6 hodin

Cílem workshopu je pochopení způsobu testování IT všeobecných kontrol a praktické vyzkoušení si testování IT všeobecných kontrol a návazných automatických kontrol u menších společností. V rámci workshopu budou prováděna cvičení nejčastějších IT všeobecných kontrol a vybraných automatických kontrol.

Obsah:

·         Význam ověřování IT všeobecných kontrol

·         Typy kontrol, které mohou být testovány

·         Postupy užívané při testování IT všeobecných kontrol

·         Praktické cvičení – řízení přístupových oprávnění

·         Praktické cvičení – řízení změn do systémů

·         Řízení provozu – kdy je potřeba provádět testování

·         Praktické cvičení – automatické kontroly

·         Na co si dát pozor při testování IT prostředí


Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.620,- Kč vč. DPH, cena pro ostatní:  2.940,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.