WEBINÁŘ SRO a AS-poslední novinky z praxe i judikatury relevantní pro práci auditora

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie.


Termín: 13. června 2024 online

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.  (prezence cca od 8:30 hod.)

❕ Informace a podklady k webináři budou účastníkům zaslány s  dostatečným časovým předstihem, přístupy do webináře den před konáním akce. 

Počet hodin pro zápočet do KPV: 7 hodin

Variabilní symbol:  62624


Obsah:

1) tvorba a rozdělení vlastních zdrojů, soudní přezkum účetní závěrky a její (ne)zakládání do sbírky listin

2) jednání za společnost (zvláště při konfliktu zájmů)

3) postavení člena voleného orgánu (předpoklady výkonu funkce, diskvalifikace, vznik a zánik funkce, souběh funkce a pracovního poměru, odměňování, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře a důsledky porušení)

4) převod podílu a akcií / účinky vůči společnosti / odpovědnost za vady / odstoupení od smlouvy o převodu

5) obchodní rejstřík a zápisy do něj

6) valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na zasedání, platnost / účinnost usnesení)

7) zrušení a likvidace společnosti

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 3.360,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby.