WEBINÁŘ Softwarové řešení pro komplexní zpracování auditorské zakázky a elektronické vedení auditorského spisu (spol. DATEV)

Cena pro ostatní.
 

400 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Lektoři/moderátoři workshopu:

Ing. Robert Pospíchal, Ing. Hana Papáčková - zástupci společnosti DATEV.cz s.r.o.

Termín:  10. října 2022 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod. (prezence účastníků od cca 8:30 hod.)

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol: 65222


Obsah:

Seminář bude realizován formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

Na semináři bude rekapitulováno 20leté působení společnosti na českém trhu a vývoj softwarových produktů pro auditory za toto období a dále plán a směr budoucího vývoje software.

  • Představení základních možností software DATEV pro vedení auditorské zakázky, tj. dokumentace auditorských postupů, elektronická archivace spisu, softwarové nástroje pro datovou analýzu v rámci auditorských kontrol a testování vzorků.
  • Představení novinek pro další auditorskou sezónu v dokumentaci a v modulech pro analýzy dat.
  • Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení a přání uživatelů.


Cena:

pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky Kč 400,- vč. DPH. Akce je určena pouze pro členy KA ČR.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR  http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .