WEBINÁŘ Přístup k ověřování zpráv o udržitelnosti – ISAE 3000

Cena pro ostatní.
 

4 320 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 19

 


Lektoři: Ing. Petra Jirková Bočáková, auditorka, členka výkonného výboru a podvýboru pro ESG;  Ing. Klára Lukešová, auditorka a zaměstnankyně oddělení metodiky Komory


Termín: 20. - 21. 11. 2024

Čas konání:  středa  8:30 - 17:30 hod. 

      čtvrtek 8:30 - 12:30 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  16 hodin (PVT1)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.


Variabilní symbol:  68724


Školení proběhne v rámci  prioritního školení ESG (PVT1) a je určen pouze pro absolventy všech pěti modulů. Školení lze absolvovat v minimálně stejném časovém rozsahu i u třetích stran.

 


Obsah:

Kurz provede účastníky procesem ověřování zpráv o udržitelnosti s použitím mezinárodního standardu ISAE 3000 a nezávazného pokynu IAASB k ISAE 3000 upřesňujícím specifika ověřovacích zakázek zaměřených na udržitelnost.

Kurz také poskytne praktické ukázky a možnost procvičení získaných vědomostí.

Použití ISAE 3000 v kontextu současného vývoje v ověřování zpráv o udržitelnosti/nefinančního reportingu.

Charakter ověřovaných skutečností a příslušných kritérií a jejich dopad na proces ověřovací zakázky a složení ověřovacího týmu.

Jednotlivé fáze ověřovací zakázky s důrazem na:

klíčové rozdíly a podobnosti s auditem účetní závěrky

- specifická rizika spojená se zakázkami o udržitelnosti

- specifika dobrovolného ověřování zpráv o udržitelnostiCena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 4.320,- Kč vč. DPH


Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.