WEBINÁŘ Ověřování obecných IT kontrol při auditu menších společností

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektorka: Ing. Dana Pochmanová, CISA, certifikovaná auditorka podle českého Zákona o kybernetické bezpečnosti, certifikovaná auditorka informačních systémů, Cybersecurity auditorka v Řízení letového provozu ČR.

Termín: 28. srpna 2023 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

  • online prezence od cca 8:30 hodin

Variabilní symbol: 66323

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Jedná se o téma auditu a auditní techniky.

Cílem školení je představit auditorům způsob vedení rozhovoru v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti a návazné ověřování IT obecných kontrol u menších společností. A taktéž představit využití práce experta v oblasti IT auditu.

Obsah:

  1. Význam ověřování prostředí IT a kybernetické bezpečnosti
  2. Jak IT obecné kontroly (ITGC) zapadají do kontextu auditu účetní závěrky
  3. Jak lze díky IT obecným kontrolám zvýšit efektivitu zakázky – praktické příklady
  4. IT obecné kontroly – řízení uživatelských přístupů
  5. IT obecné kontroly – řízení změn do systémů
  6. IT obecné kontroly – provoz
  7. Ověření IT prostředí a prostředí kybernetické bezpečnosti – vedení rozhovorů
  8. Na co si dát pozor při ověřování IT prostředí


Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.