WEBINÁŘ - Novinky v DPH v důsledku změn od 1. ledna 2024

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor: Ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH

Termín:  3. října 2023  ONLINE

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol: 65723


Obsah školení: 

Uplatňování DPH v roce 2023 a změny od 1. 1. 2024: Výklad bude zaměřen zejména na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023, a schválené i předpokládané změny zákona o DPH od 1. 1. 2024.

Výklad bude zaměřen zejména na: 

- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, 

- vymezení základních pojmů, 

- vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024, 

- sazby daně v roce 2023 a změny od 1. 1. 2024, 

- osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih od 1. 1. 2024, 

- osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2024 ve vazbě na nový stavební zákon, 

- odpočet daně v roce 2023 a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024, 

- správa daně v tuzemsku, 

- kontrolní hlášení v roce 2023 a 2024, 

- evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.