WEBINÁŘ Novinky v DPH

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

 

Lektor: Ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH

Termín:  5. března 2024  ONLINE

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol: 62224


Obsah:

Výklad bude zaměřen zejména na změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 a další aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2024:

-      základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,

-      sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024,

-      osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih od 1. 1. 2024,

-      navazující dopady změn sazeb daně při vyúčtování záloh, opravě základu  daně a opravě  výše daně,

-      stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií a u vodného a stočného od 1. 1. 2024,

-      osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2024 ve vazbě  na nový stavební zákon,

-      odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024,

-      správa daně v tuzemsku,

-      podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2024,

-      evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.