WEBINÁŘ: Novinky v daních a účetnictví
aneb daňové a účetní novinky v nouzovém stavu a po něm

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje budou zaslány všem v dostatečném časovém předstihu.

Po technické stránce stačí běžný počítač s internetovým prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Lektorka: Ing. Ivana Pilařová, auditorka a daňová poradkyně

Termín: 15. 6. 2020

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  67520


OBSAH WEBINÁŘE:

Obecné úlevy v sankcích na všech daních

Daň z příjmů

 • lhůty pro podání přiznání, zálohy, oznámení osvobozených příjmů
 • kompenzace OSVČ
 • kompenzace zaměstnavatelům Antivirus

Veřejné pojištění OSVČ

 • podání přehledů, platby doplatků, platby záloh a jejich prominutí

DPH

 • pozdní podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a možnosti prominutí sankcí
 • změna sazeb DPH, návaznosti vyúčtování záloh
 • quick fixes
 • vztah k Britskému království
 • vracení nadměrných odpočtů

Ostatní daně

 • daň z nabytí nemovité věci – speciální výhody v podávání přiznání a placení (případně další změny, pokud budou)
 • silniční daň – zálohy

EET

 • odklady povinností, podmínky, režimy, znovurozběhnutí pro původní i nové subjekty

Nová právní úprava v nouzovém stavu z pohledu účetnictví a daní (insolvence, posuny konání valných hromad)

Úprava nájemních vztahů podnikatelských a bytových prostor včetně účetních a daňových následků této úpravy

Odklady splátek úvěrů, účetní a daňové následky

Další daňové změny vyplývající z vládních návrhů


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2. 450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.