WEBINÁŘ Konfirmace-související auditní otázky

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví Komory

Termín konání: 1. února 2023 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 12:00 hodin

 • online prezence cca od 8:30 hodin

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Variabilní symbol: 63023

Počet hodin do KPV: 3 hodiny


Okruh témat:

 1. Druhy konfirmací a proč je využívat (banka, právníci, pohledávky, závazky, obraty, zásoby, zapůjčený majetek).
 2. Tvrzení, které konfirmace pokrývají a která naopak nepokrývají.
 3. Jsou konfirmace povinné při každém auditu účetní závěrky? (strategie auditu a auditní plán).
 4. Informace týkající se ocenění poskytnuté v konfirmacích a jak s nimi nakládat (např. ocenění derivátu od banky, odhad výsledku soudního sporu právníkem) – využití experta vedení.
 5. Příklady situací, kdy je neefektivní konfirmační dopisy zasílat.
 6. Jak postupovat, pokud se auditor rozhodne konfirmace neposílat? Lze získat auditní evidenci jiným způsobem?
 7. Důsledek nesouhlasu klienta se zasíláním konfirmací.
 8. Jak stanovit vzorek pro konfirmace (cílený výběr, reprezentativní výběr, práce s materialitou a rizikem, co je jednotka vzorku).
 9. Co dělat, pokud vzorek pokryje malou část balance? Jsou třeba další procedury?
 10. Rozesílání konfirmací – lze elektronicky? Co to znamená pod kontrolou auditora?
 11. Dopad neobdržených odpovědí na konfirmace – náhradní procedury.
 12. Konfirmace obdržená elektronicky – věrohodnost elektronických dokumentů.
 13. Dokumentace vysvětlení rozdílů přijatých konfirmací
 14. Získá auditor pomocí konfirmací rozvahových položek nějakou auditní evidenci k výsledovkovým položkám?

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.350,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.