WEBINÁŘ ISQM 1 – případová studie včetně monitoringu

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

Cíl školení:

Vysvětlit rozdíly v přístupu k řízení kvality mezi ISQC a ISQM1. Představit základní požadavky standardu ISQM1 na dokumentaci systému řízení kvality. Poskytnout konkrétní příklady možných rizik a reakcí na ně pro dvě složky: Vyhodnocení rizik a Zdroje. Poskytnout informace požadavcích na proces monitorování a každoročního vyhodnocení systému řízení kvality. Na příkladech ukázat možné nastavení aktivit v rámci procesu monitorování (zejména návrhy činností, jejich četnost) a jak je možné zajistit požadavek na nezávislost a odbornost osoby provádějící monitoring.

Lektor: Mgr. Václav MOLL, auditor, 1. místopředseda Dozorčí komise Komory 

Termín konání: 6. května 2024

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin, on-line

Počet hodin do KPV: 4 
 

Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik.

Variabilní symbol: 68224

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.