WEBINÁŘ Finalizace auditu–auditní postupy a dokumentace pro dokončení auditní zakázky

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

 

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín:  23. února 2024 online

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik.https://www.kacr.cz/file/7043/predpiskpv-web-2022.pdf

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Variabilní symbol:  63424 


Obsah:

Školení se zaměřuje na auditní postupy, které jsou vyžadovány ISA při finalizaci auditu a jejich dokumentaci. Konkrétně se bude věnovat oblasti reakcí na riziko podvodů a to v oblastech testování účetních zápisů, celkové vyhodnocení odhadů a transakcí se spřízněnými stranami. Dále bude školení shrnovat postupy pro vyhodnocení identifikovaných nesprávností, posouzení následných událostí a předpokladu nepřetržitého trvání. Také se zaměří na dokumentaci postupů ověření informací v účetní závěrce a výroční zprávě a na povinnou komunikaci s vedením účetní jednotky.


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.