WEBINÁŘ Finalizace auditu–auditní postupy a dokumentace pro dokončení auditní zakázky

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín: 13. března 2023 online

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol:  63223


Obsah školení:

Školení se zaměřuje na auditní postupy, které jsou vyžadovány ISA při finalizaci auditu a jejich dokumentaci. Konkrétně se bude věnovat oblasti reakcí na riziko podvodů a to v oblastech testování účetních zápisů, celkové vyhodnocení odhadů a transakcí se spřízněnými stranami. Dále bude školení shrnovat postupy pro vyhodnocení identifikovaných nesprávností, posouzení následných událostí a předpokladu nepřetržitého trvání. Také se zaměří na dokumentaci postupů ověření informací v účetní závěrce a výroční zprávě a na povinnou komunikaci s vedením účetní jednotky.


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.