WEBINÁŘ Auditní postupy pro ověření výnosů

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektorka: Ing. Martina Křížová Chrámecká, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín konání: 5. prosince 2023 (online)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

DOTAZ(Y) k webináři pro lektorku zasílejte nejpozději do 28. 11. 2023 na e-mailovou adresu: koktova(zavináč)kacr.cz nebo klinkova(zavináč)kacr.cz

Čas konání: 9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol:  67323


Obsah školení:

Webinář se bude věnovat následujícím oblastem:

  • Identifikace a vyhodnocení rizik v oblasti výnosů na úrovni tvrzení včetně vhodných předběžných analytických postupů
  • Možné testy kontrol
  • Propojení s testy pohledávek
  • Analytické testy věcné správnosti včetně využití automatických technik
  • Testy detailních údajů - Cílené testy // Reprezentativní výběry (Potřebná velikost vzorku, Extrapolace)


Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem 67323.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.