Transferové ceny a mezinárodní daňové optimalizace – poslední novinky

Cena pro ostatní.
 

2 940 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

Lektor: Ing. Michal JELÍNEK Ph.D., asistent auditora, daňový poradce a partner V4Group, specializuje se na mezinárodní daňové plánování a převodní ceny.


Termín: 30. května PREZENČNĚ 

Čas konání:  9:00 - 15:00 hod.

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro (změna - původně hotel Olympik)

Počet hodin pro zápočet do KPV: 6 hodin

Variabilní symbol: 63823


Cíl školení: přiblížit účastníkům nejnovější vývoj v oblasti mezinárodního zdanění a transferových cen v rozsahu nezbytném pro výkon auditorské činnosti.

 

Obsah:

Směrnice DAC 6

 • povinnost auditora hlásit přeshraniční struktury klientů
 • na koho se povinnost vztahuje
 • na které struktury se povinnost vztahuje
 • termíny pro hlášení 

 Směrnice ATAD

 • zdanění ovládaných osob v zahraničí
 • CFC rules
 • omezení daňové uznatelnosti výpůjčních nákladů
 • exit tax
 • hybridní nesoulady

 Daňové optimalizace

 • hranice mezi legální daňovou optimalizací a daňovým únikem
 • příklady zneužití práva
 • substance over form, general anti-avoidance rule (GAAR)
 • vybraná judikatura a praktické příklady (Apple case…)


Transferové ceny (vybrané problémy pro auditory)

 • novinky v oblasti transferových cen
 • jak posoudit, že předložená dokumentace k transferovým cenám je dostatečná
 • problémové transakce – služby, ručení, financování
 • licencování nehmotného majetku ve skupinách podniků (test DEMPE)

 

 

Cena:
Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.620,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.940,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.