Transferové ceny aktuálně

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

Lektor: Ing. Michal JELÍNEK, Ph.D., asistent auditora, partner spol. V4 Group

Termín:  14. října 2021 prezenčně

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Místo konání:  Praha, Botanique Hotel Prague, Sokolovská 11, Praha 8 - Florenc, přímo proti výstupu z metra (trasa C - Florenc), výstup směr Sokolovská, u zastávky tramvaje Florenc směr centrum

 hotel BOTANIQUE

 Dopravní spojení:

 • tramvají - zastávka FLORENC, linky 8, 3, 24; hotel se nachází přímo u tramvajové zastávky;
 • autobusem - č. 207, 133, 135, 175, 194 – zastávka Florenc (stojí u metra v ul. Ke Štvanici, nutno přejít šikmo na ulici Sokolovská)
 • metrem – trasa B, C – stanice FLORENC, výstup do ulice Sokolovská, vchod do hotelu je naproti výstupu z metra

Parkování:

S ohledem na ztížené možnosti parkování v centru Prahy, doporučujeme využít pražskou MHD.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol: 64521


Obsah:

Legislativní rámec převodních cen

 • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
 • EU Code of Conduct
 • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR
 • Arbitrážní konvence
 • Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

 • Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
 • Vztah rizika a cenové kalkulace
 • Specifika při poskytování služeb a financujících transakcích
 • Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

 • Typický průběh daňové kontroly
 • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
 • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
 • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
 • Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
 • vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.