Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 19

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

13. - 14. března 2018

Variabilní symbol:

60818

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

13. března 2018   
úterý

9:00 - 14:00      (5 hod.)
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.


14. března 2018
středa

13:00 - 18:00      (5 hod.)
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

________________________________________________________________           
Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability,
aplikace na datech z účetních dokladů
Počet pravděpodobnosti
Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků
Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání
Konkrétní praxe cenových indexů v České republice
Modelování závislosti ekonomických veličin
Popis dlouhodobých vývojových tendencí
Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy

Změna programu vyhrazena.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.