Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

19. - 20. září 2017

Variabilní symbol:

61817

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

19. září 2017   
úterý

9:00 - 13:30      (4,5 hod.)           
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.


20. září 2017
středa

13:00 - 18:30      (5,5 hod.)           
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.


________________________________________________________________           
Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability,
aplikace na datech z účetních dokladů
Počet pravděpodobnosti
Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků
Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání
Konkrétní praxe cenových indexů v České republice
Modelování závislosti ekonomických veličin
Popis dlouhodobých vývojových tendencí
Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy
          
                                                             
                                     

Změna programu vyhrazena.
                                                              
                
      
         

                                                                                       

                                              

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.