Roman Csutkai poptává spolupráci na auditu

Roman Csutkai, ič 04533640, poptává spolupráci na auditu pro účetní období končící 31. prosince 2023. Jako jednatel společnosti, která se zabývá obchodním zprostředkováním služeb v oblasti informačních technologií, poskytováním IT služeb prostřednictvím třetích stran, a částečně působí jako pracovní agentura, R. Csutkai zajišťuje audit účetních záznamů v souladu s §20 zákona o účetnictví, neboť jsou splněna legislativní kritéria pro auditovanou jednotku.Účetnictví je vedené s maximální přesností a průhledností. Rozvahu a výkaz zisků a ztrát je možné poskytnout na vyžádání.

Stručný přehled klíčových informací o společnosti:

  • roční obrat je 100 milionů Kč,
  • aktiva jsou 47 milionů Kč,
  • pět aktivních klientů převážně z České republiky, Francie a Belgie,
  • 40 dodavatelských subjektů,
  • průměrně 100 faktur za měsíc,
  • digitalizace všech dokladů v cloudovém řešení,
  • účetní software: Pohoda.

Kontakt: Roman Csutkai, jednatel, tel.: 732 463 511, e-mail: office@fproof.eu