PROPASIV s.r.o. poptává zpracování auditní zprávy

Společnost PROPASIV s.r.o., ič 29319919, poptává zpracování auditní zprávy k projektu z programu The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  spolufinancovaného z prostředků NEXT GENERATION EU Evropské unie.

Audit je součástí závěrečné zprávy. * do 31. 1. následujícího roku Písemná zpráva auditora * Kromě obvyklých informací dle platných směrnic Komory auditorů ČR by měla zpráva obsahovat zejména číselné vyjádření výše čerpání nákladů na řešení projektu (účelová podpora i neveřejné zdroje celkem za účastníky projektu) a stanovisko k ověřovaným skutečnostem.

Kontakt: Hana Hegerová, tel.: 604 481 448, e-mail: info@propasiv.cz