Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

 

  

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

26. února - 2. března 2018

Variabilní symbol:

60518

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  Kč 8470 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 11293 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

35

Program:

26. února 2018
pondělí

11:00 – 13:00 (2 hod.)
Insolvenční řízení
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

14:00 - 19:00  (5 hod.)
Základní pojmy občanského práva
Závazky - obecná část
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

27. února 2018
úterý

08:00 - 13.00 (5 hod.)
Pracovní právo
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

28. února 2018
středa

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Obchodní korporace   
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

14:00 - 17:00 (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění   
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.

1. března 2018
čtvrtek

8:00 - 10:00 (2 hod.)
Cenné papíry
JUDr. Radim Kříž

10:00 – 13:00 (3 hod.)
Akciová společnost   
JUDr. Radim Kříž   

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost       
JUDr. Radim Kříž

2. března 2018

pátek

8:00 – 13:00 (5 hod.)
Závazky – zvláštní část   
(
Jednotlivé typy smluv)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.


Lektoři:

doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.
prof. JUDr. Martin Boháček,CSc.
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.
JUDr. Radim Kříž
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

  

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.