Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

 

  

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

4.-8. září 2017

Variabilní symbol:

61517

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  Kč 8470 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 11293 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

35

Program:


4. září 2017
pondělí

11:00 - 13.00 (2 hod.)
Insolvenční řízení

doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

14:00 – 19:00 (5 hod.)
Základní pojmy rekodifikace (část první NOZ)
Závazky - obecná část
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.


5. září 2017

úterý

8:00 - 13:00  (5 hod.)
Pracovní právo
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.


6. září 2017
středa

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Obchodní korporace           
JUDr. Ing. Tomáš Moravec,Ph.D.

14:00 - 17:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví       
prof. JUDr. Martin Boháček,CSc.


7. září 2017

čtvrtek

8:00 - 10:00 (2 hod.)
Cenné papíry
JUDr. Radim Kříž

10:00 – 13:00 (3 hod.)
Akciová společnost           
JUDr. Radim Kříž   

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost       
JUDr. Radim Kříž

8. září 2017                 
pátek                     

8:00 – 13:00 (5 hod.)

Závazky – zvláštní část   
Jednotlivé typy smluv
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.   

                                                                      
Změna programu vyhrazena.       

  
Změna programu vyhrazena.       

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.