Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 616 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12

Místo konání:  Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 9. - 12. 1. 2024

Variabilní symbol akce: 60524

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8 712,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11 616,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P  R O G R A M   KURZU  „PRÁVO V PODNIKÁNÍ“

(60524)

9. ledna 2024
úterý

8:00 - 13:00 (5 hod.)

Pracovní právo včetně aspektů sociálního zabezpečení       
Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ph.D.

 

14:00 – 17:00 (3 hod.)

Právo duševního vlastnictví

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

 

 

10. ledna 2024
středa
08:00 – 13:00 (5 hod.)

Úvod do obchodních korporací

Osobní společnosti a společnost s ručením omezeným

doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

 

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Insolvenční řízení

doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.


11. ledna 2024

čtvrtek

08:00 - 09:00 (1 hod.)

Cenné papíry

JUDr. Radim Kříž, Ph.D. 

09:00 – 12:00 (3 hod.)

Akciová společnost               
JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

13:00 - 15:00 (2 hod.)
Akciová společnost   
JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

 

12. ledna 2024          

pátek                       
08:00 - 11:00 (3 hod.)

Základní pojmy občanského práva

Závazky - obecná část

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

 

12:00 – 17:00 (5 hod.)

Závazky – zvláštní část         

(Jednotlivé typy smluv)

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.