Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací

Cena pro ostatní.
 

1 634 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektor: Ing. Jiří Vrba, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR, předseda Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů (KPV)

Místo konání:  Praha - Hotel OLYMPIK, Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna

Termín konání:  11. 9. 2018

Čas konání:  9:00 - 14:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  66018


Obsah školení:

Teoretická část

  • Vymezení vlastnických vztahů a platné legislativy v oblasti inventarizací
  • Praktické příklady z historie a současné legislativy

Praktická část

  • Povinnosti auditora dle zákona o auditorech v platném znění
  • Povinnosti auditora podle mezinárodních auditorských standardů
  • Praktické příklady výkonu dohledu auditora nad průběhem fyzických inventarizací
  • Nejčastější nedostatky zjišťované z pozice auditora z hlediska průkaznosti a úplnosti inventarizací


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.230,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.634,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .