Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

Lektor: Ing. Jiří VRBA, auditor

Termín konání:  8. 9. 2020

Čas konání 9:00 - 14:00 hod.

  • prezence od 8:30 hod.
  • přestávka s občerstvením cca v 10:30 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  68520

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY

Změna místa konání:

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1 (původně hotel Olympik).

Nutnost mít roušku při vstupu do Úřadu komory:

Hygienická stanice Praha informovala vedení komory, že všichni příchozí na Úřad komory musí mít roušku, tedy i účastníci kurzů či školení - děkujeme za pochopení a za dodrzení tohoto nařízení.

Dopravní spojení:

Vzhledem k omezené možnosti parkování v centru, doporučujeme využít pražskou MHD

  • tramvajítramvaj č. 5, 9, 15, 26 – stanice Hlavní nádraží;
  • metrem - trasa B – stanice Náměstí Republiky (výstup směr Masarykovo nádraží), trasa  C – stanice Hlavní nádraží
Parkování:

S ohledem na ztížené možnosti parkování v centru Prahy, doporučujeme využít pražskou MHD. Placené hlídané parkoviště u Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží


Obsah školení:

Teoretická část

  • Vymezení vlastnických vztahů a platné legislativy v oblasti inventarizací
  • Praktické příklady z historie a současné legislativy

Praktická část

  • Povinnosti auditora dle zákona o auditorech v platném znění
  • Povinnosti auditora podle mezinárodních auditorských standardů
  • Praktické příklady výkonu dohledu auditora nad průběhem fyzických inventarizací
  • Nejčastější nedostatky zjišťované z pozice auditora z hlediska průkaznosti a úplnosti inventarizací


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1. 350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.