Povinnosti auditorů v prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

AUTORKA:  Ing. Carolyn Břečťanová, auditorka a členka výboru pro regulaci a rozvoj profese KA ČR.

OPONENTURA: Finanční analytický úřad ČR a oddělení metodiky a účetnictví auditu KA ČR.


CÍL KURZU:

Kurz pro auditory, jejich asistenty a další zaměstnance, jehož cílem je zvýšit povědomí auditorů a jejich zaměstnanců o prevenci praní peněz a vysvětlit povinnosti, které v této oblasti mají. Kurz má také auditorům pomoci plnit povinnost každoročního školení zaměstnanců, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody.


CENA:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- Kč vč. 21% DPH. Pro zaslání přístupových údajů je třeba kurz uhradit předem pod příslušným variabilem.

Cena pro ostatní: 1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test - minimální limit pro úspěšné splnění testu je nastaven na 70% z celkových 21 otázek.

Přístupové údaje jsou zasílány z nového e-learningového systému iTrivio.

Organizační pokyny:

https://www.kacr.cz/e-learningove-kurzy-organizacni-a-platebni-pokyny