Ověřovací zakázky dle ISAE 3000

Cena pro ostatní.
 

900 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

Lektor: Ing. Michal Štěpán, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR, předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Termín: 8. prosince 2023 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 11:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV: 2 hodiny

Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Variabilní symbol69123

Obsah školení:

Shrnutí základních principů a požadavků standardu ISAE 3000 - ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací

Příklady situací, pro které daný standard může být vhodný, a ilustrativní ukázky zpráv auditora dle ISAE 3000.


 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 500,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  900,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.