Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

6 453 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

8. - 10. listopadu 2017

Variabilní symbol:

61017

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 4840 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6453 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

20

Program:


8. listopadu 2017
středa                             

8:00 – 13:00 (5 hod.)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení

14:00 – 16:00 (2 hod.)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví

9. listopadu 2017
čtvrtek                             

8:00 – 10:00 (2 hod.)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
Řízení odpovědnostních středisek
Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek

                                     
10:00 – 13:00 (3 hod.)  
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                      

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
Kalkulace plných a variabilních nákladů
                                     
14:00 – 17:00 (3 hod.)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám
Kalkulační systém
Rozhodování na existující kapacitě

10. listopadu 2017
pátek                                   

8:00 – 13:00 (5 hod.)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.  

Systém plánů a rozpočtů
Řízení režijních nákladů
Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
Metoda standardních nákladů a výnosů


Změna programu vyhrazena.


 Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.